Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Afbouw 4 klaslokalen, middelbare school in Boukombé

Baobab schoollokaal

Het eerste van de 4 lokalen

De stichting Vrienden van Boukombé heeft al vele jaren een relatie met de middelbare school Baobab in Boukombé, noord Benin. Via de leerlingen van het Almende college in Terborg is een aantal jaren geleden een bedrag van €2.500 bij elkaar gehaald voor de bouw van een nieuw klaslokaal. Daarna heeft de stichting bijgedragen aan de realisering van een computerlokaal voor de school.

Tijdens ons laatste bezoek bleek er grote behoefte aan het afbouwen van vier klaslokalen die al meer dan 10 jaar geleden zijn gebouwd, maar nooit afgerond. De aannemer is vertrokken en pas onlangs is een wet aangenomen waarbij aannemers van niet-afgeronde overheidsgebouwen na 10 jaar niet langer vervolgd zullen worden. Al die tijd kregen de leerlingen les in deze lokalen waarin geen vloer ligt, geen plafond aanwezig is en de buitenkant niet afgewerkt is.

De school heeft ons gevraagd te helpen de klaslokalen af te maken, zodat de leerlingen in een normaal klaslokaal les kunnen krijgen. En wat net zo belangrijk is, de stabiliteit van de gebouwen te kunnen borgen. Door weersinvloeden verteert de cement van de steunpilaren en komt het betonijzer al te voorschijn. Dat kan niet al te lang zo blijven zitten, zonder grote risico’s te lopen.

 

Wie helpt ons mee om het bedrag van €10.000 bij elkaar te krijgen voor het herstel van deze vier klaslokalen? Stort uw bijdrage op giro NL36 RABO 0111 7396 24 t.n.v. Stichting Vrienden van Boukombé , o.v.v. lokalen CEG Baobab.

Slowfood in Natitingou, Noord Benin

kaart-benin

Inleiding

Sinds 14 jaar heeft de gemeente Oude IJsselstreek een stedenbandrelatie met de gemeente Boukombé in Noord Benin. Die gemeente maakt onderdeel uit van de regio Natitingou.

Slowfood Internationaal heeft een Europees project opgezet om in Afrika 10.000 Slowfoodtuinen te realiseren. De voorzitter van Slowfood Achterhoek heeft ons gevraagd om te kijken of er in Noord Benin ook een Slowfoodtuin is. Die zijn er en op de laatste reis van Conny Huijskes en Wim Beijer in juni 2016, hebben we één van de slowfoodtuinen bezocht.

Op bezoek in de Slowfoodtuin in Natitingou

We bezoeken de Slowfoodtuin van pastor Martin  en daar treffen we ook Emanuelle. Hij heeft een tuin en een composteenheid die nu (regentijd) met de auto moeilijk toegankelijk is. Pastor Martin beheert een weeshuis (Le Bon Samaritain geheten)waar hij zo’n 64 kinderen opvangt. Pastor Martin is volgens Emmanuel, de landbouwspecialist, een natuurtalent in slowfoodpraktijken.

Hij implementeerde d

Pastor Martin bij zijn kleinvee-ren

Pastor Martin bij zijn kleinvee-ren

e principes al voor hij wist dat er een slowfoodbeweging bestond.

Emmanuel werkte bij de officiële landbouwdienst als voorlichter. Hij is zich steeds meer gaan toeleggen op een vorm van biologische landbouw en het gebruik van compost en natuurlijke manieren van bestrijding van plagen en ziektes. O.a. door teeltwisseling/teeltcombinaties in de tuinbouw, gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en gebruik van natuurlijke geneeskrachtige planten. Hij is van daaruit gekomen tot de grootschalige productie van compost (10 ton hoopt hij te realiseren in september) om die commercieel te distribueren om biologisch tuinieren te bevorderen. Hij begeleid ook een tweetal schooltuinen op slowfoodgrondslag. Hij is de initiator van het convivium in Natittingou.

Oorsprong Slowfood in Benin

Slowfood in Benin is gestart in 2004 vanuit Italie. Sinds dat jaar bestaat de nationale slowfoodorganisatie die regelmatig bijeenkomsten houdt en een driedaagse training in de principes van slowfood organiseert. Er waren 2 convivia in Cotonou en na ontstane belangstelling is een convivium in Savalou opgericht. Martin en Emmanuel zijn daar lid geworden. Dit was in 2011. Na hun training in 2014 is Emmanuel begonnen een convivium in Natittingou op te zetten. Hij is voorzitter van de tuindersgroep in Natitingou.

Emmanuel in de tuin van pastor Martin

Emmanuel in de tuin van pastor Martin

Convivium Natitingou

Haar naam luidt:  De redders van de goede oude tijd (Les saveurs des bons vieux temps). Hun principes zijn: Gebruik traditionele gewassen en zaden (geen hibryde zaden), compost in plaats van kunstmest, het delen van zaden en stekken onderling, revitaliseren van traditionele gewassen en dierenrassen, gebruik geen herbiciden en pesticiden. Probeer niets van de biodiversiteit te verliezen, maar transformeer het. Er is een programma om 7 specifieke locale groenterassen te behouden en specifieke locale rassen van dieren te  fokken.   Ook is er een principe om klein te beginnen met eigen middelen en langzaam te groeien (slow).

Er zijn inmiddels in Noord Benin twee convivium’s met samen 8 tuinen. De visie van het convivium is te werken met de middelen die je hebt en zo binnen enkele jaren 20 slowfoodtuinen te realiseren en slowfood bekend te hebben in de hele provincie Atacora-Donga, dat gevormd wordt door 13 gemeenten. In 6 gemeenten zijn er inmiddels slowfooduinen. Daarnaast wil men een bioproduktenmarkt in Natitingou realiseren.

Een pracht initiatief

Wim Beijer, Conny Huijskes

Radio Dinaba

*Radio Dinaba en sociale problemen*

Al een flink aantal jaren steunen wij als Vrienden van Boukombé de
gemeenschapsradio Dinaba. Ooit bij de opstart in 2002 een bijdrage voor de
installatie, vervolgens nog eens voor een bliksemafleider. En de laatste
jaren huren we zendtijd voor het bespreken via de radio van onze
steunprogramma’s. In het moeilijk toegankelijke platteland is de radio
enorm belangrijk voor communicatie. De radio zend ’s morgens en ’s avonds
uit in de verschillende lokale talen en in het Frans. Actualiteiten,
mededelingen, maar ook programma’s over sociale problemen die spelen in
Benin en in Boukombé in het bijzonder. Tijdens ons laatste bezoek hebben we
daar uitgebreid met de directeur over gesproken.

*Problemen in het onderwijs*

Eén van de problemen die nog steeds veel voorkomen is het zwanger raken van
leerlingen op scholen. Dit komt zowel op lagere scholen als op middelbare
scholen regelmatig voor. In dorpen vinden ouders dit echter geen groot
probleem: ‘Ze hebben de leeftijd ervoor’, wordt dan gezegd. Ook de meisjes
zelf vinden het niet altijd erg, hoewel ze in veel gevallen dan stoppen met
de school. Zowel leraren als leerlingen zijn daders in deze. Radio Dinaba
heeft een dossier over dit probleem gemaakt over de afgelopen drie jaar.
Samen met lokale organisaties als Plan Benin, Unicef, World Education en
SERD Benin worden hierover uitzendingen gemaakt. Om bewustwording rond dit
thema te bewerkstelligen wordt in de uitzendingen een debat gevoerd tussen
ouders, scholen, de gemeente en kinderen zelf.

Andere thema’s waarover uitzendingen gemaakt worden zijn sexuele
voorlichting, opvoeding, gezondheid, alfabetisatie en landbouw. Daarover in
de toekomst meer.

Radio Dinaba moet in de komende jaren omschakelen van analoge radio naar
digitale radio (net zoals in Nederland al gebeurd is). Wij gaan hen steunen
met het zoeken naar middelen om een nieuwe zendinstallatie te financieren.
Kosten ongeveer €13.000.

*Wilt u meehelpen hun droom te realiseren: Stort uw bijdrage op giro NL36
RABO 0111 7396 24 t.n.v. Stichting Vrienden van Boukombé , Radio Dinaba.*

Live via email

Victor AGOGNON is een van de 15 vertegenwoordigers van Benin aan het Mandela
Washington Fellowship Program 2016 in de USA. Hier is zijn biografie.

Met tien jaar ervaring in de lokale en de ontwikkeling van de gemeenschap,
is Victor Agognon toegewijd aan het helpen van mensen op het platteland in
de regio om hun verantwoordelijkheid in de lokale en duurzame ontwikkeling
te begrijpen, in het bijzonder bij het verbeteren van de mobilisatie van
binnenlandse middelen.

Momenteel is hij verantwoordelijk voor de planning en lokale ontwikkeling
van de gemeente Boukombé, waar hij werkte als technisch adviseur van de
burgemeester bij de identificatie, ontwerp, implementatie, monitoring en
evaluatie van de lokale ontwikkelingsprojecten. Hij werkt ook direct met
plattelandsgemeenschappen. Helpt hen om hun problemen te identificeren en
op te lossen. Boukombé heeft een beoordeling “rode zone” als gevolg van
woestijnvorming en ondervoeding. Ook doet Victor vrijwilligerswerk in de
bewustmaking van het publiek over deze verschijnselen.
Victor houdt een Master’s graad in community development en project
management. Na Mandela Washington Fellowship, zal hij de lokale overheid
blijven adviseren en vrouwen in het noorden van Benin ondersteunen in de
strijd tegen ondervoeding bij kinderen en tegen vroege huwelijken van
meisjes.

→ W, wrote you a message

Hi vvboukombe,
W, left you a private message
W,

Read Message
This message is sent on behalf of W, Beijer.
Zorpia Co. Ltd. P.O. Box #28960, Gloucester Road Post Office, Hong Kong

Benin heeft een nieuwe president

Afgelopen zondag, 20 maart, is in de tweede ronde van de presidentsverkiezing de nieuwe president gekozen: Patrice Talon. Hij was kandidaat namens de oppositie. Zijn tegenkandidaat namens de regerende partij AFP, Lionel Zinsou, heeft inmiddels zijn verlies erkend, Daarmee gaat Benin een nieuwe periode in, gezien de grote weerstand in de laatste jaren tegen het gedrag van president Yayi Boni.

Poster klein Patrice Talon_BENIN-ELECTION

jaarverslag

Jaarverslag 2015 Vrienden van Boukombé

pdf icon 2015-12-30-Jaarverslag-Vrienden-van-Boukombé-2015-conc.pdf

Programma VNG-I

pdf icon 2016-01-20-Stedenband-Oude-IJsselstreek-Boukombé.pdf

CEG Baobab

*Middelbare school Baobab in Boukombé (CEG Baobab)*

pdf icon 2016-01-16-Middelbare-school-Baobab-in-Boukombé-1.pdf

2016

Chers ami(e)s,

Meilleurs Voeux pour l’année 2016