Monthly Archives: juli 2011

Bezoek aan Bénin in april 2006 met bezoek aan de bedrijfjes, die gestart zijn met hulp van het economisch fonds

Van 18- 28 maart waren Wim Beijer, Ton ter Heerdt- Grimmelikhuizen en Wouter van der Schaar op missie in Boukombé. Tijdens deze missie zijn tijdens workshops actieplannen gemaakt rond de thema’s communicatie en burgerlijke stand. Deze thema’ s zijn de speerpunten in het programma LOGO South van 2006-2008.

De programma’s worden uitgevoerd met financiële ondersteuning door VNG .
Communicatie is zeer belangrijk om een goed contact met de burgers te krijgen.