Monthly Archives: november 2011

Nieuwsbrief Echos de Boukombé.

Tijdens de missie in maart 2006 naar Boukombé is met de gemeente Boukombé afgesproken, dat er ieder kwartaal een nieuwsbrief zal verschijnen.
Tijdens een workshop over communicatie is getraind in het samenstellen van zo’ n brief.
Inmiddels zijn er twee nieuwsbrieven verschenen.
De afspraak is, dat er ieder kwartaal een verschijnt.