Monthly Archives: oktober 2012

Conferentie in Djougou

Op 23 en 24 oktober hebben Wouter van der Schaar en Ton ter Heerdt namens de gemeente Oude IJsselstreek deelgenomen aan een conferentie in Djougou, ongeveer 150 km ten zuiden van Boukombé. Het thema van de conferentie was Communicatie.
De conferentie was georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, daarbij geassisteerd door SNV Bénin.
De conferentie was vooral bedoeld om de deelnemers ervaringen te laten uitwisselen.Ook kregen ze handreikingen om binnen hun eigen gemeente de communicatie te verbeteren.
In workshops werden eerst eigen zwaktes en sterke punten in de gemeentelijke communicatie gezocht. Aan de hand van die resultaten werd er vervolgens een verbeterplan opgesteld.