Monthly Archives: juni 2013

WERKBEZOEK AAN BOUKOMBÉ

Van 8 tot 16 maart 2009 brachten Wim Beijer en Conny Huiskes een werkbezoek aan Boukombé. Het doel van hun bezoek was het verder uitwerken van een projectplan gemeentelijke samenwerking tot en met eind 2010 en het bespreken van de stichtingsactiviteiten.
Er kwam lange tijd geen enkel bericht uit Boukombé. Tijdens het bezoek bleek, dat er wel degelijk hard is gewerkt. Samen is al veel gediscussieerd over de toekomst.
De gemeente Boukombé heeft twee prioriteiten:
1. Het Pisec, een programma voor het automatiseren van de burgerlijke stand.
Er staan plannen op papier en begrotingen waren aanwezig.
2.Een trainingsprogramma rond management en het goed functionneren van de ambtenaren.
De gemeenteraad heeft hierover een duidelijk standpunt.Geef de trainingen dicht bij huis. Veel gereis heeft geen meerwaarde.
Op het invoeren van een onroerendzaakbelasting wordt verder gestudeerd.