Monthly Archives: december 2014

ANBI beschikking

De belastingdienst heeft stichting Vrienden van Boukombé aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Goed nieuws voor onze donateurs. Met terugwerkende kracht kunt u vanaf 1-1-2011 uw donaties opvoeren bij uw belastingaangifte.

Verslaggevers van Dinaba in actie

Verslaggevers van Dinaba in actie