Monthly Archives: januari 2015

Er is weer hoop voor de toekomst!

Er is een budget beschikbaar gesteld voor Bénin.

Dagmar Verbeek, VNG, die in Cotonou woont en werkt, heeft een gesprek gehad met de minister van decentralisatie.
Zij laat ons weten:”De minister vroeg met name meer aandacht te hebben voor het platteland. In steden is een actie vaak een druppel op een gloeiende plaat.