Monthly Archives: mei 2015

thema plattelandsontwikkeling.

Op woensdag 9 oktober 2013 bezochten we plan Engbergen in onze gemeente Oude IJsselstreek i.v.m. het thema plattelandsontwikkeling.

Richard Krabben beleidsmedewerker van Oude IJsselstreek gaf met een powerpoint presentatie uitleg over het tot stand komen van plan Engbergen.
In de plattelandsontwikkeling spelen de volgende thema’s:
Duurzame landbouw–water–milieu–natuur–recreatie en toerisme–landschap- en cutuurhistorie– een vitaal en leefbaar platteland.
Voor de gasten uit Bénin is het een interessant onderwerp. De jongeren trekken weg naar de stad. Het gevolg is bevolkingskrimp. Dit speelt zowel hier als daar.
Oude IJsselstreek heeft gekozen voor het gebied Engbergen, een rivierduinencomplex, waar al veel recreatie was met als gevolg ook veel beschadigingen.
Er waren niet genoeg fiets- en wandelpaden, maar wel was er veel snelverkeer, waarvoor dan weer weinig parkeerplaatsen waren.
De landbouwgronden waren versnipperd; daardoor reed er veel landbouwverkeer.