Monthly Archives: juli 2015

De laatste 25 fietsen

De laatste 25 fietsen

In oktober zijn de laatste 25 fietsen aangeboden aan meisjes van College Le Baobab.
Het geld voor de fietsen hebben we 4 jaar achtereen gekregen van een externe donateur, die niet et name genoemd wil worden.
Veel meisjes hebben nu een fiets om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Het project is een groot succes geworden.Het aantal meisjes ,dat voortgezet onderwijs volgt, is met sprongen vooruit gegaan.