Monthly Archives: augustus 2016

Afbouw 4 klaslokalen, middelbare school in Boukombé

Baobab schoollokaal

Het eerste van de 4 lokalen

De stichting Vrienden van Boukombé heeft al vele jaren een relatie met de middelbare school Baobab in Boukombé, noord Benin. Via de leerlingen van het Almende college in Terborg is een aantal jaren geleden een bedrag van €2.500 bij elkaar gehaald voor de bouw van een nieuw klaslokaal. Daarna heeft de stichting bijgedragen aan de realisering van een computerlokaal voor de school.

Tijdens ons laatste bezoek bleek er grote behoefte aan het afbouwen van vier klaslokalen die al meer dan 10 jaar geleden zijn gebouwd, maar nooit afgerond. De aannemer is vertrokken en pas onlangs is een wet aangenomen waarbij aannemers van niet-afgeronde overheidsgebouwen na 10 jaar niet langer vervolgd zullen worden. Al die tijd kregen de leerlingen les in deze lokalen waarin geen vloer ligt, geen plafond aanwezig is en de buitenkant niet afgewerkt is.

De school heeft ons gevraagd te helpen de klaslokalen af te maken, zodat de leerlingen in een normaal klaslokaal les kunnen krijgen. En wat net zo belangrijk is, de stabiliteit van de gebouwen te kunnen borgen. Door weersinvloeden verteert de cement van de steunpilaren en komt het betonijzer al te voorschijn. Dat kan niet al te lang zo blijven zitten, zonder grote risico’s te lopen.

 

Wie helpt ons mee om het bedrag van €10.000 bij elkaar te krijgen voor het herstel van deze vier klaslokalen? Stort uw bijdrage op giro NL36 RABO 0111 7396 24 t.n.v. Stichting Vrienden van Boukombé , o.v.v. lokalen CEG Baobab.

Slowfood in Natitingou, Noord Benin

kaart-benin

Inleiding

Sinds 14 jaar heeft de gemeente Oude IJsselstreek een stedenbandrelatie met de gemeente Boukombé in Noord Benin. Die gemeente maakt onderdeel uit van de regio Natitingou.

Slowfood Internationaal heeft een Europees project opgezet om in Afrika 10.000 Slowfoodtuinen te realiseren. De voorzitter van Slowfood Achterhoek heeft ons gevraagd om te kijken of er in Noord Benin ook een Slowfoodtuin is. Die zijn er en op de laatste reis van Conny Huijskes en Wim Beijer in juni 2016, hebben we één van de slowfoodtuinen bezocht.

Op bezoek in de Slowfoodtuin in Natitingou

We bezoeken de Slowfoodtuin van pastor Martin  en daar treffen we ook Emanuelle. Hij heeft een tuin en een composteenheid die nu (regentijd) met de auto moeilijk toegankelijk is. Pastor Martin beheert een weeshuis (Le Bon Samaritain geheten)waar hij zo’n 64 kinderen opvangt. Pastor Martin is volgens Emmanuel, de landbouwspecialist, een natuurtalent in slowfoodpraktijken.

Hij implementeerde d

Pastor Martin bij zijn kleinvee-ren

Pastor Martin bij zijn kleinvee-ren

e principes al voor hij wist dat er een slowfoodbeweging bestond.

Emmanuel werkte bij de officiële landbouwdienst als voorlichter. Hij is zich steeds meer gaan toeleggen op een vorm van biologische landbouw en het gebruik van compost en natuurlijke manieren van bestrijding van plagen en ziektes. O.a. door teeltwisseling/teeltcombinaties in de tuinbouw, gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en gebruik van natuurlijke geneeskrachtige planten. Hij is van daaruit gekomen tot de grootschalige productie van compost (10 ton hoopt hij te realiseren in september) om die commercieel te distribueren om biologisch tuinieren te bevorderen. Hij begeleid ook een tweetal schooltuinen op slowfoodgrondslag. Hij is de initiator van het convivium in Natittingou.

Oorsprong Slowfood in Benin

Slowfood in Benin is gestart in 2004 vanuit Italie. Sinds dat jaar bestaat de nationale slowfoodorganisatie die regelmatig bijeenkomsten houdt en een driedaagse training in de principes van slowfood organiseert. Er waren 2 convivia in Cotonou en na ontstane belangstelling is een convivium in Savalou opgericht. Martin en Emmanuel zijn daar lid geworden. Dit was in 2011. Na hun training in 2014 is Emmanuel begonnen een convivium in Natittingou op te zetten. Hij is voorzitter van de tuindersgroep in Natitingou.

Emmanuel in de tuin van pastor Martin

Emmanuel in de tuin van pastor Martin

Convivium Natitingou

Haar naam luidt:  De redders van de goede oude tijd (Les saveurs des bons vieux temps). Hun principes zijn: Gebruik traditionele gewassen en zaden (geen hibryde zaden), compost in plaats van kunstmest, het delen van zaden en stekken onderling, revitaliseren van traditionele gewassen en dierenrassen, gebruik geen herbiciden en pesticiden. Probeer niets van de biodiversiteit te verliezen, maar transformeer het. Er is een programma om 7 specifieke locale groenterassen te behouden en specifieke locale rassen van dieren te  fokken.   Ook is er een principe om klein te beginnen met eigen middelen en langzaam te groeien (slow).

Er zijn inmiddels in Noord Benin twee convivium’s met samen 8 tuinen. De visie van het convivium is te werken met de middelen die je hebt en zo binnen enkele jaren 20 slowfoodtuinen te realiseren en slowfood bekend te hebben in de hele provincie Atacora-Donga, dat gevormd wordt door 13 gemeenten. In 6 gemeenten zijn er inmiddels slowfooduinen. Daarnaast wil men een bioproduktenmarkt in Natitingou realiseren.

Een pracht initiatief

Wim Beijer, Conny Huijskes

Radio Dinaba

*Radio Dinaba en sociale problemen*

Al een flink aantal jaren steunen wij als Vrienden van Boukombé de
gemeenschapsradio Dinaba. Ooit bij de opstart in 2002 een bijdrage voor de
installatie, vervolgens nog eens voor een bliksemafleider. En de laatste
jaren huren we zendtijd voor het bespreken via de radio van onze
steunprogramma’s. In het moeilijk toegankelijke platteland is de radio
enorm belangrijk voor communicatie. De radio zend ’s morgens en ’s avonds
uit in de verschillende lokale talen en in het Frans. Actualiteiten,
mededelingen, maar ook programma’s over sociale problemen die spelen in
Benin en in Boukombé in het bijzonder. Tijdens ons laatste bezoek hebben we
daar uitgebreid met de directeur over gesproken.

*Problemen in het onderwijs*

Eén van de problemen die nog steeds veel voorkomen is het zwanger raken van
leerlingen op scholen. Dit komt zowel op lagere scholen als op middelbare
scholen regelmatig voor. In dorpen vinden ouders dit echter geen groot
probleem: ‘Ze hebben de leeftijd ervoor’, wordt dan gezegd. Ook de meisjes
zelf vinden het niet altijd erg, hoewel ze in veel gevallen dan stoppen met
de school. Zowel leraren als leerlingen zijn daders in deze. Radio Dinaba
heeft een dossier over dit probleem gemaakt over de afgelopen drie jaar.
Samen met lokale organisaties als Plan Benin, Unicef, World Education en
SERD Benin worden hierover uitzendingen gemaakt. Om bewustwording rond dit
thema te bewerkstelligen wordt in de uitzendingen een debat gevoerd tussen
ouders, scholen, de gemeente en kinderen zelf.

Andere thema’s waarover uitzendingen gemaakt worden zijn sexuele
voorlichting, opvoeding, gezondheid, alfabetisatie en landbouw. Daarover in
de toekomst meer.

Radio Dinaba moet in de komende jaren omschakelen van analoge radio naar
digitale radio (net zoals in Nederland al gebeurd is). Wij gaan hen steunen
met het zoeken naar middelen om een nieuwe zendinstallatie te financieren.
Kosten ongeveer €13.000.

*Wilt u meehelpen hun droom te realiseren: Stort uw bijdrage op giro NL36
RABO 0111 7396 24 t.n.v. Stichting Vrienden van Boukombé , Radio Dinaba.*