Monthly Archives: mei 2018

Jaarverslag en Financieel verslag 2017

Afgelopen vergadering van het stichtingsbestuur is het Financieel verslag 2017 vastgesteld. Zowel het Jaarverslag als het Financieel verslag is nu openbaar. Daarmee is een handig overzicht van alle activiteiten van de stichting Vrienden van Boukombé in 2017 beschikbaar.

Jaarverslag Stichting Vrienden van Boukombé 2017

Jaarrekening Stichting Vrienden van Boukombe 2017