Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

ACTIE VOOR DE BOUW VAN TWEE ONDERWIJZERSWONINGEN EEN GROOT SUCCES.

De actie voor de bouw van twee onderwijzerswoningen met daarbij twee gebouwtjes voor toeristen is een groot succes geworden. Met een goede maand was het benodigde bedrag bijeen. De beide woningbouwverenigingen Wisch en Parès hebben samen een groot gedeelte voor hun rekening genomen. Wilde Ganzen gaf een premie van 70 % van de totale kosten en NCDO verdubbelde onze eigen opbrengsten.De rest van het bedrag stroomde binnen na het sturen van brieven aan vrienden en bekenden.Andere acties, die nog gepland stonden om toch maar het vereiste bedrag binnen te halen waren niet meer nodig.
Er is zelfs zoveel binnengekomen, dat we alweer een aardig eindje op weg zijn met het volgende project, dat we voor ogen hebben, nl.het verbeteren van Radio Rurale DINABA, de lokale radio, die in afgelegen, uitgestrekte gebieden zoals Boukombé van levensbelang is.Via de radio wordt voorlichting gegeven over gezondheid, voeding, het belang van je te laten registreren bij de Burgelijke stand; bewoners krijgen informatie over besluiten van de raad en alles wat voortkomt uit de samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Ook wordt de bevolking via de radio bekend gemaakt met het economisch fonds, waaruit een startende ondernemer 40 % kan krijgen als hij / zij een eigen bedrijfje wil starten.Na een eigen investering van 60% en het starten van de onderneming bekijkt een commissie of alles klopt en daarna komt de resterende 40%.
Zonder radio zouden alleen de bewoners van het centrum op de hoogte zijn . Het grootste deel van de bevolking zou nooit kunnen delen in de ontwikkeling, die zo hard nodig is.Nu kan iedereen kennisnemen van de mogelijkheden.
De 1600 euro die nu nog op de rekening staat zal zeker goed besteed worden. Het eerste wat gerealiseerd wordt is een heel belangrijk onderdeel voor Radio Rurale, een goede bliksemafleider.
We blijven u op de hoogte houden