Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Contacten met scholen

Tijdens verschillende bezoeken uit Boukombé zijn scholen binnen de gemeente Oude IJsselstreek ( voorheen Wisch) betrokken bij Benin.

Al bij het eerste bezoek van de vrouwen van Tikonna in 1999 zijn de contacten gelegd met de Wethouder Berkhoffschool in Varsseveld. Deze school heeft altijd de deur openstaan voor de gasten uit Boukombé. Tijdens lessen worden de leerlingen geïnformeerd over het leven in Boukombé.

Er zijn wel eens tekeningen en foto’s uitgewisseld. Het contact verloopt moeizaam zolang er in Boukombé geen intensief e-mailverkeer mogelijk is vanuit de basisscholen daar. Het zal echter nog lang duren voordat de computer daar zijn intrede doet op de basisschool. Allen de middelbare school heeft een digitaal klaslokaal.

In 2003 heeft een delegatie uit Boukombé op de locatie Isala uitleg gekregen over het gebruik van computers in het onderwijs. Een groep leerlingen liet vervolgens een powerpoint -presentatie zien, die gewijd was aan sport. De leerlingen vonden sport zeer belangrijk en verrasten de gasten met zeven voetballen, die ze bij winkels in de omgeving gekregen hadden. Meteen daarna is in Boukombé een voetbalcompetitie gestart tussen scholieren van de zeven arrondissementen. In 2004, met Pasen, werd de finale gespeeld. Hierbij waren Wim Beijer, Ton ter Heerdt, Wouter van der Schaar en Henk Kolenbrander aanwezig.

Ook in 2003 is op de locatie Bluemers een Afrika-avond georganiseerd. De gasten uit Boukombé stalen de show door enthousiast te dansen op de life gespeelde djembé muziek. Op beide scholen voor voortgezet onderwijs hebben de werkgroepleden gastlessen verzorgd, waarna de leerlingen werkstukjes hebben gemaakt over Boukombé.

De meest intensieve contacten zijn er geweest met de Bluemers mavo.
In maart 2005 is daar een grote vastenactie gehouden. De opbrengst, 2600 euro, ging naar de uitbreiding van de lokalen bij het College in Boukombé.

De basisschool in Sinderen heeft in 2005, na een gastles door Ton ter Heerdt, een actie “Euro voor een karweitje” gehouden met een mooi resultaat van 200 euro.

In 2006 hebben verschillende basisscholen binnen de gemeente Oude IJsselstreek getekend voor Boukombé.
De opbrengst van de kaarten , die door de leerlingen zijn verkocht, 900 euro, is naar Boukombé gegaan. Hier is sport- en spelmateriaal voor de scholen aangeschaft.

Gastles op de middelbare school door Wouter van der Schaar

 

In 2016 heeft onze stichting een drietal voorstellen ingebracht voor de organisatie Worldschool. Deze organisatie laat leerlingen van de middelbare school oplossingen bedenken voor problemen die aangedragen worden door organisaties actief in ontwikkelingslanden. De thema’s waren: bedenk een zonne-energievoorziening voor leerlingen die in dorpen wonen waar geen elektriciteit is; bedenk een oplossing voor de afzet van 1000 kg karitéboter in Europa en bedenk een digitaal discussieplatform voor landbouwvoorlichting. Een drietal scholen hebben ingeschreven voor het zonne-energievoorstel en uiteindelijk zijn twee scholen met een voorstel gekomen in maart 2017.

In 2017 heeft Conny Huijskes een gastles over water verzorgd op de Leemvoortschool in Westendorp. Water in Nederland en water in Benin, Afrika, om de leerlingen te laten zien hoe kinderen van hun leeftijd daar met water omgaan. Het halen van water op het hoofd uit de dorpspomp of uit de rivier. De leerlingen waren zo enthousiast dat ze een sponsorloop hebben georganiseerd met de geweldige opbrengst van €750,-. Een super-initiatief.