Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

ANBI

JAARVERSLAG 2013.

Het bestuur heeft 8x vergaderd en er zijn 3 nieuwsbrieven uitgegaan naar donoren en belangstellenden.

De lokale radio heeft de jaarlijkse bijdrage van 1000 euro ontvangen, zodat zowel gemeente, de vrouwengroep en andere, voor ons belangrijke  instanties ,via de radio alle dorpsbewoners kunnen bereiken.

In oktober in Varsseveld  en in november in Silvolde was de stichting met een stand aanwezig om de activiteiten onder de aandacht van de bewoners te brengen. Behalve dat er belangstelling was  werd er ook financieel gedoneerd.

Het was een jaar met weinig activiteiten. Het samenwerkingsverband op gemeenteniveau tussen Boukombé en Oude IJsselstreek verkeerde in een verkennende fase.

Pas in 2014 zal deze samenwerking verder gestalte krijgen.

Bij een oriënterende missie in februari hebben Conny Huijskes en Wim Beijer voor de stichting College Le Baobab bezocht om met eigen ogen te zien, dat het fietsenproject voor de meisjes een groot succes is. Er is voor de 3de keer 2500 euro geschonken.

Daar kwam de vraag naar  nieuwe computers. We willen dar niet zomaar ja op zeggen, maar zijn ons eerst gaan verdiepen in modellen, prijzen, beveiligingssystemen en lesprgramma’s.

Met vrouwengroep Tikonna is gepraat over de voortgang van het zonnekoken project. Uit een rapport, gescheven oor een medewerker van SNV Bénin, was duidelijk geworden, dat vooral de cultuur van koken en eten moeilijk te veranderen is. De vrouwen willen wel, maar er moet ook een andere lokale producent gevonden worden. De timmerman, die in eerste instantie de aangewezen persoon leek, bakt er niets van.

Door ziekte van de animatrice van de vrouwengroep, Monique, gebeurde er even niets.

Via een Zwitsers echtpaar, dat in Natitingou woont, zo’n 50 km van Boukombé,

zijn de kerken benaderd. Dorpelingen zijn geïnformeerd over het zonnekoken en Monique is met een paar vrouwen opnieuw een workshop zonnekoken gaan volgen.

Dit leek ons een uitgelezen kans contact te zoeken met dat echtpaar, of met degenen, die de dorpen bezoeken.

Dat contact is gelegd. We mailen geregeld met ene Germain. We weten nu, dat het echtpaar een bedrijfje heeft opgebouwd waar deugdelijke oventjes worden gebouwd en waar mensen trainingen krijgen.

Monique heeft u twee oventjes aangeschaft om ermee te experimenteren.

De regentijd werd de volgende hobbel. Geen zon, dan ook geen zonnekoken.

Helaas is het nu weer even stil.

We hebben wel al contact gelegd met Le Baobab. De school heeft een technieklokaal en is bereid de produktie van de oventjes in het lespakket op te nemen. Germain zal ze met fysieke hulp en  werktekeningen op weg helpen.

Het wachten is nu op de vrouwen.

Voor de stichting is het zeker een oplossing als de coördinatie en de uitvoering in handen liggen van Germain en Le Baobab. Zij zitten dicht bij het vuur en kunnen zo sneller ingrijpen bij problemen. Voor de stichting is en blijft de afstand en de gebrekkige communicatie per mail met de vrouwen een groot struikelblok.

In januari 2014 gaan Conny en Wim weer op  missie en zullen zowel Germain, als de school en ook Tikonna bezoeken. We hopen dan op eindelijk  een goede voortgang van het project.

Het computerverhaal zal dan ook met Le Baobab verder doorgesproken worden.

FINANCIEEL VERSLAG.

SPAARREKENING 1012289303

Inkomsten.

Saldo per 31-21-2012                11.892,05

Rente over 2012                                 192,88

Van betaalrekening overgeboekt     4.340,-

16.424,93

Uitgaven

Overgeboekt naar betaalrekening     3.500,-                  3.500,–

SALDO per 31-12-2013                                                      12.924,93

SPAARREKENING 3462582615

Inkomsten

Saldo per 31-12-2012                        915,71

Rente over 2012                                      31,19

946,90

Uitgaven

Rekening opgeheven.

saldo naar betaalrekening                                                      946,90

Saldo per 31-12-2013                                                              0,00

BETAALREKENING 111739624

Inkomsten

Saldo per 31-12-2012                        428,27

Giften                                                   1753,-

Van spaarrekening 3642                        946,90

Van spaarrekening 1012                      3500,–

Kosten van RABO terugontvangen           16,09

Jaarlijkse donatie voor fietsen              2500,–                  9.144,26

Uitgaven

Kosten Rabobank                                      32,05

Website                                                    211,75

Rapport SNV                                             750,–

Fietsen voor Le Baobab                          2500,–

Ondersteuning Lokale Radio                   1000,–

Naar spaarrekening 1012                        4340,–

8.833,80                 8.833,80

Saldo per 31-12-2013                                                           310,46