Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Bezoek aan Bénin in april 2006 met bezoek aan de bedrijfjes, die gestart zijn met hulp van het economisch fonds

Van 18- 28 maart waren Wim Beijer, Ton ter Heerdt- Grimmelikhuizen en Wouter van der Schaar op missie in Boukombé. Tijdens deze missie zijn tijdens workshops actieplannen gemaakt rond de thema’s communicatie en burgerlijke stand. Deze thema’ s zijn de speerpunten in het programma LOGO South van 2006-2008.

De programma’s worden uitgevoerd met financiële ondersteuning door VNG .
Communicatie is zeer belangrijk om een goed contact met de burgers te krijgen.
Rond communicatie is o.a. geleerd een nieuwsbrief te maken en d.m.v. een rollenspel is ondervonden welke problemen je tegenkomt bij het geven van een interview of wanneer je zelf geïnterviewd wordt .
Rond burgerlijke stand is vastgelegd waar de knelpunten liggen, waarom burgers niet zijn geregistreerd en wat daaraan gedaan kan worden. De bedoeling is, dat de gemeente Boukombé eind 2008 in staat is, door een goede communicatie en een duidelijke registratie van alle inwoners, belasting te heffen, waardoor de financiële situatie van de gemeente verbetert .De gemeente heeft nu bijna geen inkomsten, waardoor bijvoorbeeld niets gedaan kan worden aan het grote gebrek aan waterputten. Als er wat meer financiële armslag is kan een gemeente keuzes maken en prioriteiten stellen.

De delegatie heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt de lopende projecten uit het vorige programma te bezoeken en te bespreken. De meerwaarde van het economisch programma ligt op dit moment vooral in het in de regio houden van voedseloverschotten. Als lokale ondernemers die niet opkopen gaan ze met vrachtwagens vol ofwel naar Togo, ofwel naar andere delen van Bénin. In de hongermaanden augustus, september moeten boeren hun voedsel terugkopen in Togo voor een prijs die 3 à 4 keer hoger ligt dan de huidige verkoopprijs en dan betreft het ook nog eens een slechtere kwaliteit. Lokale ondernemers vragen een veel lagere prijs.
Wouter van der Schaar heeft geïnventariseerd wat er allemaal aanwezig is aan communicatiemiddelen. Dit heeft hij op film vastgelegd. Met daarbij nog andere beelden uit Boukombé vast te leggen hebben we over enige tijd een goede promotiefilm over onze samenwerking in handen.
Spelactie
Leerlingen van een aantal scholen binnen de gemeente Oude IJsselstreek hebben in maart en april tekeningen/ schilderwerken gemaakt met als onderwerp: SPORT EN SPEL IN NEDERLAND EN / OF IN AFRIKA.

Door de plaatselijke kunstenaars Iet Harbers (keramiek) en Marian Jungjohann ( aquarellen)is per school een winnaar gekozen.Dit gebeurde op 9 mei. Van negen winnende werkstukken zullen ansichtkaarten worden gemaakt. Deze kaarten worden in juni door de scholieren verkocht à 5 euro per 9 stuks.Eerder was er sprake van 10 stuks, maar druktechnisch gezien was het voordeliger ons tot 9 kaarten te beperken.
Ook via deze site kunt u de kaarten bestellen. De opbrengst gaat naar Boukombé waar een plaatselijk comité sport- en spelmateriaal gaat aanschaffen, dat bestemd is voor de scholen.

DE VERKOOP VAN DE KAARTEN IS GESTART.
DE SCHOLIEREN VERKOPEN HUN EIGEN KAARTEN.
OOK ZIJN ZE TE VERKRIJGEN VIA TON TER HEERDT,
0315-617695 EN BIJ DE WERELDWINKEL IN VARSSEVELD.