Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

BEZOEK AAN BOUKOMBÉ

Van 6 tot 16 oktober is een delegatie uit Oude IJsselstreek, met o.a. burgemeester Hans Alberse, naar Bénin geweest. Er is een bezoek gebracht aan de zustergemeente Boukombé en de delegatie heeft deelgenomen aan een landelijke bijeenkomst met alle 77 gemeentes uit Bénin.

Tijdens het bezoek heeft de delegatie samen met bestuurders en ambtenaren van Boukombé het huidige samenwerkingsprogramma geëvalueerd. Met de raad is ook gesproken over de ideeën voor de komende jaren. Geconcludeerd is dat er de afgelopen jaren veel is bereikt met hulp van Oude IJsselstreek. De burgerlijke stand is gearchiveerd en een groot deel hiervan is inmiddels gedigitaliseerd.De gemeentelijke inkomsten zijn door de lokale belastingen flink gestegen en stijgen nog steeds.Aan de inwoners wordt regelmatig uitleg gegeven over het nut en de noodzaak van het heffen van lokale belastingen en het opzetten van de burgerlijike stand.

Tijdens het bezoek aan Bénin organiseerde de VNG een bijeenkomst voor alle 77 gemeentes uit Bénin. Ook de delegatie uit Oude IJsselstreek heeft hieraan deelgenomen.Ook de gemeente Ridderkerk en Bergambacht namen deel.De geemntes werken rond een aantal centrale thema’s zoals een goed functionerend systeem voor de burgerlijike stand, stedelijke inrichtingsplannen en het verbeteren van de financiële positie. De ervaringen zijn besproken en er mag worden geconcludeerd, dat de deelnemende gemeentes flinke stappen vooruit hebben gemaakt.

Oude IJsselstreek wil in Boukombé het lokaal bestuur versterken door het overbrengen van kennis.Oude IJsselstreek geeft advies en helpt zoeken naar reële en duurzame oplossingen. Belangrijk is, dat de ontwikkelingen, die echt uit de samenleving moeten komen, door de lokale bestuurders gedragen wordebn.Dat houdt wel in, dat de vooruitgang langzaam gaat.