Category Archives: Nieuws

De laatste 25 fietsen

De laatste 25 fietsen

In oktober zijn de laatste 25 fietsen aangeboden aan meisjes van College Le Baobab.
Het geld voor de fietsen hebben we 4 jaar achtereen gekregen van een externe donateur, die niet et name genoemd wil worden.
Veel meisjes hebben nu een fiets om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Het project is een groot succes geworden.Het aantal meisjes ,dat voortgezet onderwijs volgt, is met sprongen vooruit gegaan.

Missie naar Boukombé en Toucountouna Januari 2014

Een uitgebreid verslag van e missie is te vinden op de site van de gemeente Oude IJsselstreek.
De missie werd gehouden in het kader van het LCGP, programma voor capaciteitsversterking van lokale overheden.
De nadruk zal liggen op het coachen van gemeenteambtenaren om de rol van de gemeente binnen de lokale economische ontwikkelingen te stimuleren.
Oude IJsselstreek heeft het thema geconcretiseerd en zal de beide Béninese gemeentes coachen in hun rol in het duurzaam (langdurig) beheren van de ingerichte valleigronden.

thema plattelandsontwikkeling.

Op woensdag 9 oktober 2013 bezochten we plan Engbergen in onze gemeente Oude IJsselstreek i.v.m. het thema plattelandsontwikkeling.

Richard Krabben beleidsmedewerker van Oude IJsselstreek gaf met een powerpoint presentatie uitleg over het tot stand komen van plan Engbergen.
In de plattelandsontwikkeling spelen de volgende thema’s:
Duurzame landbouw–water–milieu–natuur–recreatie en toerisme–landschap- en cutuurhistorie– een vitaal en leefbaar platteland.
Voor de gasten uit Bénin is het een interessant onderwerp. De jongeren trekken weg naar de stad. Het gevolg is bevolkingskrimp. Dit speelt zowel hier als daar.
Oude IJsselstreek heeft gekozen voor het gebied Engbergen, een rivierduinencomplex, waar al veel recreatie was met als gevolg ook veel beschadigingen.
Er waren niet genoeg fiets- en wandelpaden, maar wel was er veel snelverkeer, waarvoor dan weer weinig parkeerplaatsen waren.
De landbouwgronden waren versnipperd; daardoor reed er veel landbouwverkeer.

De delegatie uit Benin op bezoek in de  Oude IJsselstreek.

Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober komt een delegatie van 12 personen uit Bénin naar de gemeente Oude IJsselstreek.Het is een studiebezoek. De delegatie, bestaande uit 3 burgemeesters, 3 secretarissen en projectleiders, wil ervaren hoe een gemeentelijke organisatie in Nederland functioneert en hoe een gemeente lokale economische ontwikkeling stimuleert.

Het bezoek, dat gefinancierd wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-Internationaal, duurt een week. De eerste dag wordt in Den Haag georganiseerd, dan volgen er 2 dagen in Oude IJsselstreek en daarna 2 dagen in Alphen Chaam.De 3 gemeenten waar de deelnemers vandaan komen hebben al jaren een stedenband in Nederland. Alphen Chaam  met Kandi, Ridderkerk met Dogbo en Oude IJsselstreek met Boukombé.