Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Conferentie in Djougou

Op 23 en 24 oktober hebben Wouter van der Schaar en Ton ter Heerdt namens de gemeente Oude IJsselstreek deelgenomen aan een conferentie in Djougou, ongeveer 150 km ten zuiden van Boukombé. Het thema van de conferentie was Communicatie.
De conferentie was georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, daarbij geassisteerd door SNV Bénin.
De conferentie was vooral bedoeld om de deelnemers ervaringen te laten uitwisselen.Ook kregen ze handreikingen om binnen hun eigen gemeente de communicatie te verbeteren.
In workshops werden eerst eigen zwaktes en sterke punten in de gemeentelijke communicatie gezocht. Aan de hand van die resultaten werd er vervolgens een verbeterplan opgesteld.
Onder de aanwezigen waren o.a.de burgemeesters van de gemeentes Kandi, Dogbo en Boukombé samen met een aantal medewerkers binnen hun gemeente.
Ton ter Heerdt heeft namens de gemeente Oude IJsselstreek een presentatie gehouden over de communicatie binnen deze gemeente.Ook daar zijn sterke en zwakke punten, maar vooral de vele goede adviezen vielen bij de deelnemers in de smaak. De presentatie heeft via de mail veel belanstellenden ondertussen bereikt.
Het was heel goed, dat de gemeente Oude IJsselstreek aanwezig was.
Het betekende een absolute meerwaarde voor de deelnemers.

Na de conferentie zijn Wouter en Ton nog even doorgereisd naar Boukombé.
De basisschool, het College, de vrouwengroep en de nieuwbouw van de onderwijzerswoningen werden bezocht. Gewapend met veel indrukken en een stapel rapporten zijn beiden huiswaarts gekeerd. De terugreis verliep niet echt volgens plan, omdat Air France staakte. Eerst zou het minstens twee dagen duren voor er misschien weer gevlogen werd, maar dankzij een overboeking naar Air Maroc werd de vertraging beperkt tot 12 uur.

Het is de bedoeling, dat VNG in maart 2008 een bijeenkomst organiseert in Bénin, waarbij dan de drie Nederlandse burgemeesters van Oude IJsselstreek, Ridderkerk en Bergambacht, samen met hun partner-burgemeesters uit Bénin worden uitgenodigd.
Hiermee beoogt VNG het draagvlak onder de drie nederlandse gemeentes verder uit te bouwen en te verstevigen.