Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

De delegatie uit Benin op bezoek in de  Oude IJsselstreek.

Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober komt een delegatie van 12 personen uit Bénin naar de gemeente Oude IJsselstreek.Het is een studiebezoek. De delegatie, bestaande uit 3 burgemeesters, 3 secretarissen en projectleiders, wil ervaren hoe een gemeentelijke organisatie in Nederland functioneert en hoe een gemeente lokale economische ontwikkeling stimuleert.

Het bezoek, dat gefinancierd wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-Internationaal, duurt een week. De eerste dag wordt in Den Haag georganiseerd, dan volgen er 2 dagen in Oude IJsselstreek en daarna 2 dagen in Alphen Chaam.De 3 gemeenten waar de deelnemers vandaan komen hebben al jaren een stedenband in Nederland. Alphen Chaam  met Kandi, Ridderkerk met Dogbo en Oude IJsselstreek met Boukombé.

Naast uitleg over het functioneren van Oude IJsselstreek worden concrete praktijkvoorbeelden bezocht en besproken..Zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling van het DRU-complex als aanjager van nieuwe ontwikkelingen. Ook komy alles rond het gebiedsontwikkelingsproces rond Engbergen aan bod en wordt door het Plattelandshuis het toeristisch informatiepunt in Rijnwaarden behandeld.

De kern van het VNG project in de 3 gemeenten in Bénin is het stimuleren van lokale economische ontwikkeling.Het is een programma dat 5 jaar gaat duren en vorig jaar is gestart. Elk van de 3 Nederlandse gemeenten werkt op de laatste dag van het bezoek samen met de partnergemeente een begeleidingsprogramma uit. Dat wordt de basis voor de samenwerking in 2014.