Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Foto’s van de training door MDF

Tijdens de training werden de muren volgeplakt met alle flappen, gemaakt tijdens de workshops. Aan het eind van de training ontvingen deelnemers een getuigschrift.

Training door MDF

Van 15-18 juli heeft mevrouw Josefien de Kwaadsteniet van bureau MDF West-Afrika op ons verzoek in Boukombé een training gegeven aan wethouders, afdelingshoofden en arrondissementshoofden.

Het algemene doel van de training:

het versterken van leiderschap binnen de gemeente.

de specifieke doelen:

het kunnen benoemen wat een goede leider is;

het leren kennen van soorten leiderschap in diverse situaties;

het leren kennen van de kwaliteiten van een goede communicatie;

het kunnen ontwikkelen van strategieën voor een goede communicati’;

het efficiënt kunnen voorzitten van in- en externe vergaderingen;

het gebruiken van feedback als middel om de gedelegeerde taken te volgen.

De training is volgens de deelnemers zeer goed verlopen. Het geleerde moet nu in de praktijk worden gebracht.

Het is de bedoeling, dat er in 2010 een vervolg komt.