Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

GEMENGD NIEUWS UIT BOUKOMBÉ

GEVOLG EN VERVOLG VAN DE FIETSENACTIE.
Vorig jaar heeft een actie op de Bluemers, school voor VMBO in Silvolde, een dertigtal fietsen opgeleverd voor leerlingen van College Le Baobab in Boukombé.
Directeur Jupiter van het College laat ons nu weten, dat twee van de leerlingen, die vorig jaar een fiets hebben gekregen, met groot succes hebben deelgenomen aan de departementale kampioenschappen wis- en natuurkunde. Dankzij de fietsen konden ze nu op tijd op school komen om de lessen te volgen.

De Stichting heeft de donatie van de Keerking aangevuld met een bedrag, zodat er nu geld voor weer 15 fietsen is overgemaakt naar Boukombé.
Er zijn nog steeds veel leerlingen, die ver moeten lopen en dus wel eens te laat komen.
Bovendien is het fietsenplan een stimulans voor de overige leerlingen om ook in aanmerking te komen voor een fiets. Wie niets presteert deelt niet in de vreugde.
Een project wat zeker om navolging vraagt.
GEMENGD NIEUWS UIT BOUKOMBÉ

Het is even geleden maar op 8 maart wordt in Boukombé Wereldvrouwendag enthousiast gevierd.Het volgende bericht is onlangs binnengekomen.
Wereldvrouwendag 8 maart 2009 is een groot feest geweest.
De minister van Kunst en Toerisme heeft met haar delegatie de vrouwen in Boukombé bezocht.
De vrouwen hebben een mars gehouden vanaf de kazerne van de gendarmerie tot aan Zongo waar het feest heeft plaats gevonden. Er is volop gediscussieerd met de minister, er was muziek en de hele groep heeft samen met de minister gegeten.