Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

grote belangstelling voor Boukombé tijdens de kerstmarkt in Varsseveld

De stand met informatie over de gemeentelijke samenwerking tussen Oude IJsselstreek en de stichting vrienden van Boukombé werd druk bezocht. Veel bezoekers wilden bovendien graag eens ouderwets touwtje trekken. Het was altijd prijs en dat wil wel.
Een van de handige werkgroepleden, Jack van Berkum ,heeft een mooie installatie gebouwd, waar we nog jaren mee vooruit kunnen. De opbrengst van het touwtje trekken, 322 euro , is een welkome aanvulling voor onze stichtingskas.
De flyers over het ontstaan van de samenwerking en de stichting en de huidige activiteiten van beide zijn door velen meegenomen. Zo kan men thuis alles nog eens rustig doorlezen.
Uit alle gesprekken blijkt wel, dat Bénin en Boukombé steeds meer bekendheid krijgen.1e172d8720 90e948c51b