Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Bénin

 

home1-largeBénin ligt in West- Afrika tussen Togo en Nigeria. In het noorden wordt het land begrensd door Niger en Burkina Fasso, in het zuiden door de Golf van Guinee.
Het land is bijna 3 x zo groot als Nederland en heeft ruim 7.000.000 inwoners.

De hoofdstad is Porto Novo, de economische hoofdstad is het veel grotere Cotonou.
Tot 1960 was Bénin een Franse kolonie. Het land heette toen Dahomey. In 1975 werd gekozen voor de naam Bénin naar een oud koninkrijk in het huidige Nigeria.

Mathieu Kérekou is meer dan 30 jaar president geweest. Bij de verkiezingen op 19 maart 2006 mocht hij zich, vanwege zijn leeftijd, niet meer herkiesbaar stellen. Yahi Boni is met grote overmacht door het volk gekozen als nieuwe president. In april 2016 wordt een nieuwe president gekozen.

In de 18de en 19de eeuw werden veel slaven via Bénin weggevoerd. De plaats Ouidah in het zuiden was het eindpunt van de slavenroute. In datzelfde Ouidah is de voodoocultuur ontstaan.

Bénin heeft twee klimaatzones. Het kustgebied heeft twee regentijden. Daar is het tropisch warm. In het binnenland is het veel droger. Het is er ook heet, maar er is maar één lange regentijd.

Over Boukombé

BoomgaardBoukombé ligt in het noordwesten van Bénin aan de grens met buurland Togo. Vanuit Cotonou is de afstand 6oo km.

Boukombé is één van de 9 gemeentes in het Département Atacora. De gemeente , zo groot als de provincie Utrecht, telt 60.000 inwoners, die verspreid wonen in de 71 dorpen van de 7 arrondissementen.

In Boukombé-Centre wonen 20.000 mensen.
In het centrum vind je o.a. het gemeentehuis, het bureau voor toerisme, het postkantoor, een ziekenhuis, een lagere school, een kleuterschool en het College voor voortgezet onderwijs. De bewoners van Boukombé horen tot de Betammariba. De gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Een groot gedeelte van de bevolking is nog analfabeet, vooral in de afgelegen dorpen.

De officiële taal is Frans, maar in Boukombé worden drie lokale talen gesproken.

De bewoners leven vooral van de landbouw (veelal voor eigen gebruik ) en katoenteelt. De teelt van katoen levert zo weinig op, dat het nauwelijks nog loont. De grond in Boukombé is zeer arm. Bovendien speelt de droogte een grote rol bij de lage opbrengst van de landbouwgewassen zoals mais, sorghum, yam, pinda’ s, gierst en fonio. Verder worden er koeien, geiten, varkens en kippen gehouden.

In Boukombé is de levensstandaard laag. Verspreid in de dorpen vind je de traditionele huizen van de Betammaribe, die Tata genoemd worden. Het zijn een soort éénsgezinsforten, waar de koeien beneden worden gehouden en de familie boven slaapt. Ze worden gebouwd van leem, gemengd met koeienmest.