Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Interesse?

Hebt u belangstelling voor de gemeentelijke samenwerking of voor onze stichting?
U kunt wellicht structureel bijdragen aan onze gemeentelijke samenwerking en/ of aan het werk van onze Stichting.

Bel  gerust naar de secretaris:

Wim Beijer

tel:0314-786761

Een donatie, eenmalig of jaarlijks, is natuurlijk ook van harte welkom. Ons bankrekeningnummer:

NL36RABO 111 7396 24 t.n.v. Stichting vrienden van Boukombé, Silvolde

2015 01 01 Folder voor werving 2015