Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Live via email

Victor AGOGNON is een van de 15 vertegenwoordigers van Benin aan het Mandela
Washington Fellowship Program 2016 in de USA. Hier is zijn biografie.

Met tien jaar ervaring in de lokale en de ontwikkeling van de gemeenschap,
is Victor Agognon toegewijd aan het helpen van mensen op het platteland in
de regio om hun verantwoordelijkheid in de lokale en duurzame ontwikkeling
te begrijpen, in het bijzonder bij het verbeteren van de mobilisatie van
binnenlandse middelen.

Momenteel is hij verantwoordelijk voor de planning en lokale ontwikkeling
van de gemeente Boukombé, waar hij werkte als technisch adviseur van de
burgemeester bij de identificatie, ontwerp, implementatie, monitoring en
evaluatie van de lokale ontwikkelingsprojecten. Hij werkt ook direct met
plattelandsgemeenschappen. Helpt hen om hun problemen te identificeren en
op te lossen. Boukombé heeft een beoordeling “rode zone” als gevolg van
woestijnvorming en ondervoeding. Ook doet Victor vrijwilligerswerk in de
bewustmaking van het publiek over deze verschijnselen.
Victor houdt een Master’s graad in community development en project
management. Na Mandela Washington Fellowship, zal hij de lokale overheid
blijven adviseren en vrouwen in het noorden van Benin ondersteunen in de
strijd tegen ondervoeding bij kinderen en tegen vroege huwelijken van
meisjes.