Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Meer over Boukombé

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in
Bénin/West-Afrika in contact gekomen?

In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”.

Een landelijke NBvP- werkgroep internationale uitwisseling organiseerde een Béninproject “Vrouwen in Besturen”. Gelijkwaardigheid tussen de vrouwen in Bénin en in Nederland was het uitgangspunt. Inmiddels waren de contacten uitgebreid met de dorpen Cobly, Dogbo en Boukombé.

In 1999 kwamen 13 vrouwen uit Bénin naar Nederland. Zij wilden, met de gmeenteraadsverkiezingen in hun land in het vooruitzicht, hun invloed binnen de samenleving in hun land vergroten. Vier van de vrouwen brachten hun tijd door in de gemeente Wisch, een logische keuze, omdat Ali Groot Nibbelink uit Sinderen, als gemeenteraadslid en lid van de NBvP in 1998 de vier dorpen in Bénin had bezocht. De vrouwen zijn strijdbaar en sterk en zien wel in, dat ze nog een lange weg te gaan hebben.

In oktober 2000 vertrekt een Nederlandse delegatie naar Boukombé. Op verzoek van de vrouwen zijn deze keer de mannen ingeschakeld. Uit Wisch gaat mee Henk Kolenbrander, ambtenaar bij de gemeente. Verder Ton ter Heerdt namens de NBvP en Ine Hofs, gemeenteraadslid. De Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt het Béninproject. Ook de gemeenten Bergambacht, Ridderkerk en Vianen bezoeken hun resp. partnergemeenten Kandi, Dogbo en Cobly.

Vrouwen in besturen wordt heel breed gezien; het kan gaan over een dorpsraad, maar bijvoorbeeld ook over een oudervereniging. De vrouwen willen mondiger worden, de mannen staan hun ontwikkeling in de weg. “ Bewijzen jullie maar eens, dat het nut heeft, dat onze vrouwen iets te vertellen krijgen”, wordt geregeld gehoord.
Bij het bezoek uit Boukombé in april 2001 brengen de vrouwen een man mee. Hij ondersteunt de ideeën van de vrouwen, maar voorziet grote problemen met het bewust maken van de mannen in het dorp. Tijdens deze missie is de belangstelling vanuit B&W en de gemeenteraad enorm. Veel kennis en ervaring worden uitgewisseld.
Tijdens de slotbijeenkomst met alle gemeenten en hun partners wordt geopperd, dat het misschien beter is, twee gescheiden paden te gaan bewandelen.

VNG begeleidt de gemeenten in Nederland en Bénin, de NBvP gaat zich vooral richten op versterking van de vrouwenorganisaties.

Op 6 juni 2002 heeft de raad van Wisch ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsverband met Boukombé. Deze samenwerking vindt plaats op basis van het programma “ Lokaal bestuur in Nederland en Bénin, duurzaam zonder grenzen.

Op 6 oktober vertrokken Wim Beijer, Henk Kolenbrander en Ton ter Heerdt naar Boukombé om projecten te gaan voorbereiden, die duurzaamheid als leidraad hebben. Na de missie werd het programma vastgesteld en door VNG goedgekeurd.
Het programma voor de eerste 3 jaar bestond uit 2 delen:
– Strategieën ontwikkelen voor duurzaamheid binnen de gemeente Wisch;
– Ondersteunen en capaciteitsversterking van de lokale overheid in Boukombé op het gebied van sociale en economische ontwikkeling.

Boukombé kent 3 projectdoelen:

1. Het stimuleren van economisch gebiedsgerichte ontwikkeling als een nieuwe rol voor de lokale overheid d.m.v

– stimulering van vernieuwing van de primaire producten;

– stimulering van de verwerking van producten;

– stimulering van de handel.
Uiteindelijk zijn binnen dit economische project in totaal zo’n 90 kleine bedrijfjes gesteund.

2. Het ontwikkelen van lokale oplossingen binnen de gedecentraliseerde diensten van gezondheidszorg en onderwijs;

3. Het realiseren van minimaal 3 samenwerkingsverbanden tussen organisaties in de kernen van de gemeenten Wisch en Boukombé (Bijv. scholen, cultuur, landbouworganisaties).

Samen met de organisatie Homeopaten zonder Grenzen (HzG) zijn basiscursussen homeopathie gegeven aan vroedvrouwen, verpleegkundigen en dorpsgezondheidswerkers. De belangstelling is groot. Alle cursisten hebben nu een voorraad eenvoudige geneesmiddelen tegen o.a. koorts, brandwonden en slangenbeten. Het programma draait al enkel jaren zelfstandig met veel succes en een minimale begeleiding vanuit HzG.
Gezondheidszorg kan geen onderdeel uitmaken van de samenwerking met de VNG. Nederlandse gemeenten houden zich namelijk niet bezig met gezondheidszorg. Pas sinds 2015 is dit veranderd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Via Wouter van der Schaar, lid van HzG is toch aan die wens van de bevolking tegemoet gekomen.

September 2003. Elf vertegenwoordigers van diverse organisaties uit Boukombé bezochten Wisch. Scholen, gemeentelijke diensten, landbouw, veeteelt en gezondheidszorg waren de aandachtspunten.

In april 2004 gaan Henk Kolenbrander, Wim Beijer, Ton ter Heerdt en Wouter van der Schaar naar Boukombé om het economisch programma te stimuleren. Wouter van der Schaar onderzoekt de mogelijkheid om contacten te leggen tussen de gezondheidszorg in Boukombé en Homeopaten zonder Grenzen. Met de burgemeester en belangenorganisaties wordt overlegd hoe verder te gaan. De eerste resultaten zijn zichtbaar, maar er is meer tijd nodig om de projecten uit te bouwen en nieuwe op te starten.

De gemeenten Wisch en Gendringen gaan in 2005 verder als de gemeente Oude IJsselstreek. In maart nemen B&W het principebesluit door te gaan met de samenwerking. Tijdens het bezoek uit Boukombé wordt op 28 november 2005 de samenwerking officieel door de ondertekening van het LOGO- programma (Local Government) voor de periode 2006-2008. Beide partijen verplichten zich tot de uitvoering van het LOGO- programma, een meerjarenprogramma, dat zich richt op het versterken van goed lokaal bestuur.
De gemeente Boukombé gaat zich richten op het verbeteren van de communicatie met de burgers en het verbeteren van de persoonsregistratie.
Bij het LOGO- programma krijgt de gemeente Oude IJsselstreek ondersteuning van VNG en subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat betekent dat VNG geen gelden meer beschikbaar stelt voor de eerder gestarte projecten in Duurzaam zonder Grenzen. Daarom is in juni 2005 de Stichting Vrienden van Boukombé in het leven geroepen, die het programma 2002-2005 voortzet en daarvoor zelf financiële middelen zoekt.

Van 2012 tot eind 2016 loopt het derde VNG-steunprogramma: Local Government Capacity Programme (LGCP). In dit programma worden de lokale gemeenten Boukombé en Toucountouna gesteund in het opzetten van een dienst voor de begeleiding van irrigatiegroepen en -projecten.