Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Missie uit Boukombé. 24 tot 30 september 2007

Van 24 tot 30 september zijn 6 personen ( 5 mannen en 1 vrouw) uit Boukombé te gast geweest bij de gemeente Oude IJsselstreek.
Dit in het kader van de samenwerking tussen beide gemeenten.
COMMUNICATIE.
Meteen na aankomst startte het programma. Herman Meijer van Lokale Omroep Apeldoorn kwam de gasten vertellen hoe die omroep veel samenwerkt met de gemeente Apeldoorn. Zeer geïnteresseerd werd geluisterd . De lokale radio Dinaaba in Boukombé is daar hèt middel om in contact te komen met de burgers.
Die omroep bestaat pas een paar jaar, maar er wordt veel gebruik van gemaakt door de gemeente en door andere personen, die iets te melden hebben, zoals Marjan Kroone van het plaatselijke ziekenhuis. Mededelingen, voorlichting; je bereikt de mensen het snelst met de radio. Er is altijd wel iemand bij jou in de buurt, die een kleine transistor heeft en het gehoorde verder kan vertellen.
WELKOM.
Aan het eind van de middag heette burgemeester Hans Alberse, vergezeld door 3 wethouders, de gasten van harte welkom.Hij bood namens de gemeente een beeldje van een ijzergieter aan.
Hij legde de betekenis van dat beeldje uit:In onze gemeente werd vroeger ijzer gevonden. Veel inwoners hebben daarmee de kost verdiend, maar het was heel zwaar werk.
COMMUNICATIE.
Communicatie liep als een rode draad door de week heen. Radio Optimaal FM en Omroep Gelderland werden bezocht.
Vooral bij Optimaal FM werd alle informatie gretig opgepakt en werden veel vragen gesteld.Hier konden ze iets mee;dit was net zo herkenbaar als de lokale Radio Apeldoorn. Verder van hen af stond Omroep Gelderland, maar ook hier was veel te zien en te horen.
Bij Radio Optimaal mocht Patient , een van de delegatieleden, zelfs in een rechtstreekse uitzending even vertellen, waarom de groep hier is. Hij bood onmiddellijk zijn CD met originele muziek uit Boukombé aan, waarvan meteen een nummer werd uitgezonden.
GENDER.
De delegatie had zelf gevraagd informatie te krijgen over het onderwerp Gender. Wat kunnen we met vrouwen binnen onze gemeente werd helder uiteengezet door Neila Akrimi, werkzaam bij VNG internationaal.
PLATTELANDSONTWIKKELING.
De laatste werkdag, vrijdag, werd gebruikt om lopende programma’s door te spreken,maar de ochtend werd gewijd aan Plattelandsontwikkeling in Nederland en wat je daarmee kunt in Boukombé.
Na een inleiding door Rob Gerritsen ,werkzaam bij de Provincie , werden heel wat ideeën en mogelijkheden meegenomen voor toepassing in Boukombé.
Soms lijkt dat voor de delegatie wat vreemd. Zij kappen bomen bij het leven, breken de natuur af, omdat ze steeds op zoek zijn naar een stukje betere grond, terwijl ze tegelijkertijd toeristen willen trekken.Wij geven steeds meer grond terug aan de natuur.
Het proces van een goede plattelandsinrichting zal daar nog heel wat tijd kosten. Nu al bewust maken kan geen kwaad.
ALMENDECOLLEGE/LOCATIE BLUEMERS.
Bij het bezoek aan het Almendecollege, locatie Bluemers , op dinsdagmiddag,wachtte een verrassing. Bij het afscheid van directeur Jozef Geurtzen hadden leerlingen en leraren een fietssponsoractie gehouden.De schitterende opbrengst van 2870,- euro werd symbolisch aangeboden door de nieuwe directeur dhr. Schaapveld.Het Baobabcollege in Boukombé kan voor het bedrag heel veel fietsen aanschaffen voor leerlingen, die nu vele kilometers moeten lopen om de school te bezoeken.
De relatie van de Bluemers met Boukombé is geweldig. Al eerder werden acties gehouden o.a. voor de uitbreiding van het college met een paar lokalen.
NOG EVEN GEEN UITWISSELING.
Heel jammer was het dan ook, dat de twee scholieren, een jongen en een meisje, niet met de delegatie waren meegekomen. Ze zijn met de groep meegereisd, 600 km. naar het zuiden, om daar te ontdekken, dat de benodigde papieren voor de visa niet in orde waren. En zie dan maar eens zo snel te regelen, dat er opeens geboorteactes van den ouders overlegd kunnen worden.
De leerlingen werden onverrichterzake weer terug naar huis vervoerd.
In Silvolde waren een leerling van de Bluemers en een leerling van het Almendecollege, locatie Isala, zwaar teleurgesteld . Zij zouden met hun familie de scholieren te gast te hebben.
Of het alsnog binnenkort gaat lukken staat nog maar te bezien. Er wordt druk heen en weer gebeld en gemaild.
Vast staat wel, dat volgend jaar de twee Nederlandse scholieren meegaan naar Boukombé.
RUSTDAG.
Zaterdag werd een toeristische dag. In de morgen werd de markt in Winterswijk bezocht (op verzoek) van de delegatieleden. daarjna stond het Cocours Hippique bij de Radstake op het programma. Vanwege het slechte weer ging dat niet door. Als troost is de delegatie even meegenomen naar Emmerich. Kan men thuis vertellen, dat ze ook nog in Duitsland zijn geweest.
SLOT.
Het was een geslaagde week. De ontwikkeling van de mensen is zichtbaar en voelbaar. Ze weten waar ze over praten en wat ze willen bereiken. Was het in de beginjaren vaak een eenrichtingsverkeer, wij de kennis, zij het luisterend oor, nu worden er stevige discussies gehouden. De mensen bereiden zioch goed voor op hun missie. Het gaat ergens over!
De deelnemers aan de missie zijn weer veilig terug in hun dorp.