Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

NATIONALE CONFERENTIE IN COTONOU 19 en 20 augustus 2008

Het programma LOGO South Bénin, dat in 2005 van start is gegaan, beoogt versterking van de capaciteit van de gemeente Boukombé, zodat deze een belangrijke rol kan gaan spelen in de lokale ontwikkeling. Er wordt in het programma bijzondere aandacht besteed aan versterking van de eigen middelen via de lokale belastingen, verbetering van het registratiesysteem alsmede vergroting van het verantwoordelijikheidsgevoel van de burger waar het de betaling van de lokale belasting betreft.
Aan de conferentie nemen ook deel o.a.: afgevaardigdenvan de gemeentes Dogbo en Kandi met hun partners bergambacht en Ridderkerk.
Tijdens de nationale conferentie in Cotonou kunnen de Beninse en Nederlandse partnergemeentes elkaar informeren over de opgedane ervaringen en geboekte resultaten. Ook kunnen ervaringen en resultaten van het programma LOGO South Bénin worden uitgewisseld met de centrale bestuurlijke organen in Bénin, die belast zijn met de decentralisatie.
VNG Internatioanaal wil meer bekendheid krijgen in Bénin en de Nederlandse delegatie zal meer zicht kunnen krijgen op de realiteit in Bénin.
De conferentie zal bestaan uit theoretische presentaties, inleidingen en groepsbesprekingen.
Namens de gemeente Oude IJsselstreek nemen deel:burgemeester Hans Alberse, Wim Beier, Ton ter Heerdt- Grimmelikhuizen en Conny Huijskes.
Na de conferentie reizen zij verder naar Boukombé om het programma voor de jaren 2009/ 2010 uit te werken.

College en Raad van de gemeente Oude IJsselstreek hebben in mei besloten de samenwerking met Boukombé nog twee jaar voort te zetten.
Het is van groot belang een goed projectplan te schrijven, zodat het twee vruchtbare jaren worden.