Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Nieuwsbrief Echos de Boukombé.

Tijdens de missie in maart 2006 naar Boukombé is met de gemeente Boukombé afgesproken, dat er ieder kwartaal een nieuwsbrief zal verschijnen.
Tijdens een workshop over communicatie is getraind in het samenstellen van zo’ n brief.
Inmiddels zijn er twee nieuwsbrieven verschenen.
De afspraak is, dat er ieder kwartaal een verschijnt.
De nieuwsbrief gaat o.a. naar personen, die in Boukombé zijn geboren en nu elders in Bénin werken. Ook anderen, die zich inzetten voor de ontwikkeling van Boukombé ontvangen de nieuwsbrief.
Op deze wijze worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Boukombé.
Via deze nieuwsbrief hoopt de gemeente Boukombé belangstellenden aan te sporen hun steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Boukombé.
Bij de links is te vinden waar de Nieuwsbrief is te lezen.
Doen!!!