Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

OOK BUITENLANDSE ZAKEN GAAT BEZUINIGEN.

De plannen voor de gemeentelijke samenwerking zijn goedgekeurd. Tot eind 2010 staat vast hoe we de gemeente Boukombé helpen zich verder te ontwikkelen.
Helaas! Deze week bereikte ons het bericht, dat Buitenlandse Zaken flink gaat schrappen in de begrotingen, die de gemeenten hebben ingediend.
Er wordt gesproken over 50% vermindering. Dat is nogal iets.
15 januari zijn de gemeenten van Logo-South Bénin bij elkaar geweest om over de ontstane situatie te praten. Het duurt tot eind maart voor we definitief weten waar we aan toe zijn. Neila Akrimi van VNG komt zeer binnenkort bij ons op bezoek om onze mogelijkheden tot bezuinigen te bespreken. Vast staat wel, dat niet iedere gemeente 50 % hoeft in te leveren. Gemeenten met een klein budget hoeven misschien maar 30 % te schrappen. Op ons budget is dat nog veel, maar dan moet er maar iets doorgeschoven worden naar 2010.
Volgens VNG gaat LOGO-South ten onder aan eigen succes. Wij hebben daar onze vraagtekens bij. De laatste jaren is iedere gemeente, die zich meldde, binnengehaald. De koek kon niet op. De al vele jaren goedlopende projecten, zoals het onze, zijn daar nu de dupe van.
Zo gauw er nieuws is leest u het hier.


BURGEMEESTER HANS ALBERSE IS BENOEMD TOT EERSTE ZOON VAN BOUKOMBÉ

Aan het eind van dit artikel wordt de titel nader verklaard.
In een eerder nieuwsbericht werd al aangegeven, dat burgemeester Hans Alberse ook deel zou uitmaken van de delegatie uit Oude IJsselstreek .
De nationale conferentie in Cotonou, die eerst werd bezocht , was vooral voor de Béninese deelnemers van groot belang. Zij weten nu o.a. hoe de VNG werkt.
Ook het onderling uitwisselen van ervaringen was een goede zaak.
Wat ons betreft had er iets meer tijd mogen zijn voor het brainstormen met de eigen partnergemeente over het nieuwe projectvoorstel 2009-2010. Nu moest dat vooral in de wandelgangen en ‘ s avonds gebeuren.
De conferentie werd besloten met een toeristisch uitstapje naar Ganvié, een dorp op palen. Ooit was dat de plek waar slaven naar toe vluchtten. Zij bouwden hun huizen in het water en zijn vervolgens nooit meer vertrokken.
De delegatie ging de volgende dag ruim 600 km naar het noorden, naar de gemeente Boukombé.
Het was goed te merken, dat er voor de eerste keer een burgemeester deel uitmaakte van de delegatie. Voor zijn veiligheid moest iedereen in het huis van de pas gekozen burgemeester Adolphe van Boukombé logeren. Er zou hem eens iets overkomen.
Het eerste doel van het tweedaagse bezoek was een kennismaking met de nieuwe raad. Na de onlangs gehouden verkiezingen zijn niet alle raadsleden vervangen. Het was zelfs mogelijk, dat de vorige, niet herkozen burgemeester en een van zijn wethouders, deel uitmaakte van de nieuwe raad.
De beide burgemeester zijn in korte tijd vrienden geworden. De nieuywe burgemeester Adolphe heeft zich al goed ingewerkt, hij heeft overzicht, hij doorziet de zaken. Dat belooft veel goeds voor de nieuwe periode.
De plannen voor de komende twee jaar staan in de steigers. Nu kunnen de puntjes op de i worden gezet.
Samen met de burgemeester bezochten we enkele bedrijfjes , met onze hulp gestart in een vorige projectperiode. Ook het College van voortgezet onderwijs , de directeur van de lagere school , de markt . de lokale radio en vrouwengroep Tikonna werden met een bezoek vereerd. Omdat er in de raad geen vrouw zat heeft Hans Alberse de vrouwen opgeroepen één blok te vormen bij de volgende verkiezingen en een vrouwelijke kandidate te steunen. Van de mannen hoeven ze het voorlopig nog niet echt te hebben.
Het College is heel enthousiast over de geschonken fietsen.
De fietsen.
De leerlingen ,die zo gelukkig waren een fiets te krijgen, zijn nog meer gemotiveerd om hun schoolperiode tot een succes te maken.
Miscroscoop.
De directeur van het College was zeer in zijn schik met de microscoop, die we meegebracht hadden. Het College werkt zeer nauw samen met de universiteit van Parakou, vooral op natuur- en scheikundegebied.
Een welkom cadeau!
De lokale radio.
Tijdens het bezoek aan de radio hebben de beide burgemeesters in een rechtstreekse uitzending de bevolking toegesproken. Iedereen is nu op de hoogte van het bezoek uit Oude Ijsselstreek
En dan de kop van dit artikel.
Hans Alberse heet vanaf nu Hans M’Po Alberse.
M’ Po staat voor eerste zoon in het gezin. Hij is verantwoordelijk voor wat er gebeurt, hij moet goede raad geven en hij is de spreekbuis van de familie.
Een zware last rust nu op zijn schouders.