Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Over de Stichting

Jaarverslagen

2014_12_31_FINANCIEEL_VERSLAG_2014

2014_12_31_JAARVERSLAG_STICHTING_Vrienden_van_Boukombe_2014

Doel van de stichting

het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé te Bénin, West-Afrika;
het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten;
het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel;
het realiseren van duurzame projecten in Boukombé;
het verder ontwikkelen van de reeds gerealiseerde projecten.

Activiteiten

het tot stand brengen en het in stand houden van een zo groot mogelijke vriendenkring in de gemeente Oude IJsselstreek;
het organiseren van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting;
het publiceren en verspreiden van beschikbare informatie;
alle andere wettige middelen.

Bestuursleden

Voorzitter : Conny Huijskes
Secretaris : Wim Beijer

Penningmeester: Maria van Toor

Lid: Sandra van den Berg, Ton ter Heerdt, Karin Wolffenbuttel

Naast hun bestuurstaak in de stichting zijn deze personen de drijvende kracht achter de gemeentelijke samenwerking tussen Oude IJsselstreek en Boukombé.