Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

PRESIDENT VAN BÉNIN IN NEDERLAND

PRESIDENT VAN BÉNIN IN NEDERLAND
Woensdag 21 januari vond een ontmoeting plaats tussen president Boni YAYI van Bénin en vertegenwoordigers van Nederlandse gemeentes, die een samenwerkingsverband hebben met gemeentes Bénin.
Namens de gemeente Oude IJsselstreek waren daar aanwezig burgemeester Hans Alberse, Ton ter Heerdt en Conny Huijskes.
Na de officiële toespraken opende de president de discussie.
Hans Alberse vroeg de president hoe hij denkt in de toekomst de besturen zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. De gemeentes zijn immers de eerste overheid.
De president gaf aan, dat hij bij zijn aantreden in 2006 een openbaar bestuur geërfd heeft met veel problemen. De hervormingen zijn in gang gezet.De decentralisatie, nodig voor een goede democratie, begint vorm te krijgen. Er zijn steeds meer bevoegdheden bij de gemeentes gelegd. Omdat de middelen beperkt zijn is nog niet voldaan aan de wensen van alle 77 gemeentes.
Pas als er voldoende vertrouwen is in de capaciteit van de gemeentes wordt de decentralisatie helemaal doorgevoerd..
De samenwerking met de nederlandse gemeentes is van groot belang bij de ontwikkeling tot zelfstandigheid.
In 2009 worden er belangrijke besluiten genomen, waarna in 2010 de gemeentes zelfstandig worden gemaakt.
Hans Alberse gaf de president de goede raad vooral niet te voorzichtig te zijn.
“In de praktijk blijkt dat gemeentes heel veel taken aan kunnen. Maar zij moeten van het rijk wel de middelen, de kennis en zeker het vertrouwen krijgen.”
De president eindigde met te zeggen dat het zijn droom is zeer binnenkort in zijn land de 77 burgemeesters uit Bénin en de 4 burgemeesters uit Nederland samen te laten discussiëren om zo het lokale bestuur te optimalseren.
FOTO’S VAN DE BIJEENKOMST.