Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Middelbare school Baobab in Boukombé (CEG Baobab)

Poort CEG met dir en boekhDe gemeente Oude IJsselstreek heeft sinds 2002 banden met de gemeente Boukombé in Benin. In Benin wordt de laatste jaren hard gewerkt om het onderwijs te verbeteren. Zo is de middelbare school in Boukombé gegroeid in aantal leerlingen en in omvang. In 2002 was het alleen mogelijk om de onderbouw te doen (4 jaar) in Boukombé. Inmiddels is de school uitgegroeid tot een volwaardige school met alle klassen (6 jaar), dus tot en met de examenklas. De school heeft inmiddels 1800 leerlingen.

Vanaf het begin van de Stichting ondersteunen de Vrienden van Boukombé deze middelbare school met verschillende projecten die door de school worden gevraagd. Alles stapje voor stapje, ook vanwege de beperkt beschikbare middelen. Maar ook passend bij de ontwikkeling van de school.

Klaslokaal

In eerste instantie met het uitbreiden van het aantal klaslokalen. Door het gebrek aan ruimte werden er dubbele roosters gedraaid. ’s Morgens een groep leerlingen, en ’s middags een tweede groep. Een actie samen met het Almendecollege in Silvolde leverde het bedrag van €2500 op voor de verbetering van een klaslokaal.

Directeur CEG Baobab in 2015

Directeur CEG Baobab in 2015

Fietsen

Op verzoek van het college zijn een viertal jaren, elk jaar 30 fietsen beschikbaar gesteld voor meisjes die verder weg woonden. Dit gebeurde met steun van het ‘Tilly en Albert Waaijer Fonds’. Diegene met de beste resultaten werden beloond met een fiets. Na een jaar werden de fietsen ook weer gerepareerd, zodat ze in gebruik bleven. Deze actie is uiteindelijk gestopt, omdat er een aantal nieuwe scholen zijn opgericht in andere arrondissementen, waardoor leerlingen niet meer van ver komen.

Overdracht fietsen in 2014

Overdracht fietsen in 2014

Computerlokaal

Een volgens project betreft de inrichting van een digitaal klaslokaal. De stichting heeft geholpen mat de inrichting hiervan door de aankoop van 16 computers mogelijk te maken. Deze kwamen als aanvulling op de investering van het ministerie van onderwijs waardoor een klas van 30 computers beschikbaar is gekomen. Daarop bleek de stroomvoorziening onvoldoende om alle 30 computers tegelijk te kunnen gebruiken. Fondsen voor de aanleg van een extra stroommeter zijn dan ook door de stichting verstrekt.

Computerlokaal

Computerlokaal

In 2017 is een actie gestart om de school op drie onderdelen te steunen:

  • Het repareren van vier klaslokalen die al 10 jaar in gebruik zijn, maar nog nooit afgebouwd. Dit als gevolg van een verdwenen aannemer.
  • Het realiseren van een omheining van het schoolcomplex, waardoor op het terrein staatsexamens afgenomen kunnen worden, en
  • Het bijdragen in de vervolgstudie van de boekhouder om de kwaliteit van het schoolmanagement te verbeteren.

Inmiddels is hiervoor €10.000 overgemaakt aan de CEG Baobab.