Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Programma VNG-International

Schilderij van een traditionele woning in Boukombé

Schilderij van een traditionele woning in Boukombé

In 2002 heeft de gemeente Wisch ingestemd om een stedenband aan te gaan met de gemeente Boukombé in Benin (West Afrika). Na de fusie met de gemeente Gendringen wordt de stedenband overgenomen door de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek. In de uitvoering wordt de gemeente ondersteund door een programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten-Internationaal (VNG-I).

Duurzaam zonder Grenzen

Het eerste programma start in 2003 en betreft het stimuleren van economische activiteiten in Boukombé. De titel is “Duurzaam zonder grenzen’. Een economisch steunfonds wordt opgericht voor kleine ondernemers om vernieuwende activiteiten te ondernemen en hun business kwaliteiten te verbeteren.

Logo-Zuid

Logo South spandoekIn 2006 start het tweede samenwerkingsprogramma onder de naam Logo-Zuid. Dit programma ondersteunt de lokale gemeente om haar eigen belastingheffing te verbeteren. Kernactiviteiten vormen dan de verbetering en digitalisering van de burgerlijke stand in de gemeente Boukombé, de communicatie met de bevolking en de verbetering van twee lokale belastingsystemen. Met een verlenging loopt dit project tot eind 2010.

Local Government Capacity Programme (LGCP)

Delegatie Boukombé bij startbijeenkomst LGCP in Cotonou

Delegatie Boukombé bij startbijeenkomst LGCP in Cotonou

Het derde samenwerkingsprogramma, LGCP geheten, loopt van januari 2012 tot eind 2016. Dit programma wil de capaciteit van gemeenten versterken op het vlak van lokale economische ontwikkeling. Een programma dat voor Benin drie hoofdonderdelen kent: het versterken van de lokale organisatie van gemeenten, het uitwisselen van positieve ervaringen tussen 28 gemeenten en het versterken van 6 lokale gemeenten in hun rol van het faciliteren van economische ontwikkeling in de voedselproductie.

Het gemeentelijke samenwerkingsprogramma omvat alleen de uitwerking van de ondersteuning van de gemeente Boukombé in het opzetten van een dienst die geïrrigeerde gronden begeleid. Dezelfde activiteit wordt na 2 jaar opgezet voor de meest actieve buurtgemeente Toucountouna.

Entree gemeentehuis Toucountouna

Entree gemeentehuis Toucountouna