Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Vrouwengroep Tikonna

TIKONNA BLOEIT!

Niet alleen in kennis, maar ook in aantal leden.
Bij de eerste kennismaking telde Tikonna 125 leden. Inmiddels  zijn dat er  meer dan 415.
Wat opvalt is het grote aantal jonge vrouwen dat lid is geworden.
Tikonna heeft een aantal jaren steun gehad van de Nederlandse organisatie Agriterra en de NBvP in de vorm van micro-kredieten. Dat zal één van de redenen kunnen zijn, dat er steeds meer vrouwen lid zijn geworden. Maar dat betekende ook dat de vrouwen ook scholing hebben gekregen. Lezen, schrijven in de lokale taal en in het Frans. Maar ook rekenen werd onderwezen. De vrouwen zijn daar zeer fanatiek in. Inmiddels is dat programma gestopt, maar via andere projecten wordt nog steeds steun verleend.
Bijvoorbeeld, informatie over voeding, gezondheidszorg en Aids wordt binnen de vrouwengroep gegeven.
Na de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2015, zit er helaas nog geen vrouw in de gemeenteraad. Wel enkele in dorpsraden. Een eerste stap.
Om echt een gelijkwaardige positie te verwerven, zal het de nodige tijd kosten.
Sinds 1999, toen de vrouwengroep van Tikonna op bezoek was bij de NBvP in Sinderen, is de groep bekend bij de gemeente. De vrouwen zijn, ook nadat VNG zich alleen nog ging bezighouden met ondersteuning van het lokaal bestuur, een wezenlijk onderdeel van het uitwisselingsprogramma. Het is een plezier om te zien hoe de vrouwen zich sinds 1999 hebben ontwikkeld. Ze leren elkaar lezen en schrijven in de lokale taal en in het Frans. Sinds de vrouwen georganiseerd zijn hebben ze meer invloed en praten met de mannen. Zelfs de burgemeester gaat bij de vrouwen op bezoek om geïnformeerd te worden. Dat alleen al is een grote stap vooruit. Met steun van onze stichting is een moestuin aangelegd. De vrouwen gebruiken zelf iets van de opbrengst, maar verkopen ook op de markt. Hierdoor verdienen ze weer iets voor hun kas.
In 2005 is het dak van het vrouwenhuis door een storm vernield. De Stichting heeft gezorgd dat er geld kwam om de schade te herstellen. Op een noodkreet van de vrouwen “Geef ons een naam” is gereageerd door de start van een fonds te creëren, waaruit de vrouwen inschrijvingen bij de burgerlijke stand kunnen betalen. Met kleine beetjes sparen de vrouwen nu verder.  Vrouwen zijn wel geboren, maar bestaan niet echt. Doordat ze niet staan ingeschreven kunnen ze geen krediet krijgen, niet meedoen aan een vaccinatieprogramma, niet naar school, niet stemmen en ook niet gekozen worden.
Bij ieder bezoek aan Boukombé worden door vrouwen gemaakte kettingen en armbanden meegenomen. Gemaakt van gevlochten gras. Ze zijn uniek. Alleen in Boukombé en omgeving worden dergelijke sieraden gemaakt.
Ze zijn o.a. te koop bij de Wereldwinkel in Varsseveld.