Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Stichting Vrienden van Boukombé heft zich op

De stichting Vrienden van Boukombé is opgericht in 2005 om particuliere ondersteuning te geven aan initiatieven van organisaties uit de gemeente Boukombé in Benin. De stichting werkte naast het stedenbandprogramma tussen de gemeente Boukombé en de gemeente Oude IJsselstreek. Dat programma is ongeveer 4 jaar geleden gestopt. In alle jaren vanaf de oprichting heeft de stichting steun veleend aan kleine economische activiteiten, aan projecten van de middelbare school Baobab, aan de gemeenschapsradio Dinaba en de vrouwenorganisatie Tikonna. Ook werden regelmatig uitwisselingen georganiseerd, waarvan de laatste tijdens het Afrikafestival in juli 2019.

De coronamaatregelen maakten het de afgelopen twee jaar niet mogelijk Boukombé te bezoeken, waarbij bleek dat telefonische- en mailcontacten onvoldoende waren om nog te weten wat er mogelijk was en wat niet. Aan de Nederlandse kant maakte dat ook dat de motivatie om nog langdurige relaties aan te gaan met clubs in Benin, afnam. Daarop is halverwege dit jaar besloten onze relatie met genoemde organisaties af te bouwen en de stichting op te heffen. Daarmee komt ook een einde aan deze website die per 1 november afgesloten zal worden.

Wij danken al onze donateurs voor hun steun in de afgelopen jaren en de resterende fondsen zijn besteedt aan een laatse project van de vrouwenorganisatie Tikonna om een dertigtal meisjes op te leiden in de verwerking van fonio, een lokaal graan.

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Boukombé,

Wim Beijer, secretaris