Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

ANBI

anbiDe Stichting Vrienden van Boukombé is per 1 januari 2011 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamelinkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Vrienden van Boukombé.

Uw gift is periodiek als:

  • U de gift heeft laten vastleggen;
  • U minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
  • U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
  • De stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst “Periodieke gift in geld” kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
Als ANBI zijn we verplicht om openheid te geven. Onder het kopje Stichting Vrienden van Boukombé vindt u alle informatie die voor de ANBI-status van belang is..

Stichting Vrienden van Boukombé
p/a Oude Kapelstraat 2
7044 AW Lengel

Bankrekening: Nl36 RABO 0111 7396 24
KvK nr. 09152691