Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Jaarverslagen en financiële verslagen

2021 01 04 Jaarverslag Vrienden van Boukombé 2020

2021 03 03 Jaarrekening Stichting Vrienden van Boukombo 2020

2020 05 17 Jaarrekening Stichting Vrienden van Boukombo 2019

2020 03 10 Jaarverslag Vrienden van Boukombé 2019

2019 01 10 Jaarverslag Vrienden van Boukombé 2018

2019 04 17 Jaarrekening Stichting Vrienden van Boukombe 2018

2018 01 18 Jaarverslag Vrienden van Boukombé 2017

2018 01 18 Jaarrekening Vrienden van Boukombe 2017

2016 01 10 Jaarverslag en Financieel verslag Vrienden van Boukombé 2016

2015 12 30 Jaarverslag en financieel verslag Vrienden van Boukombé 2015 

2014_12_31_Jaarverslag_Vrienden_van_Boukombe_2014

2014_12_31_Financieel_Verslag_2014

2013 12 30 Jaarverslag Vrienden van Boukombé 2013

2012 12 31 Financieel jaaroverzicht Vrienden van Boukombé 2012