Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

thema plattelandsontwikkeling.

Op woensdag 9 oktober 2013 bezochten we plan Engbergen in onze gemeente Oude IJsselstreek i.v.m. het thema plattelandsontwikkeling.

Richard Krabben beleidsmedewerker van Oude IJsselstreek gaf met een powerpoint presentatie uitleg over het tot stand komen van plan Engbergen.
In de plattelandsontwikkeling spelen de volgende thema’s:
Duurzame landbouw–water–milieu–natuur–recreatie en toerisme–landschap- en cutuurhistorie– een vitaal en leefbaar platteland.
Voor de gasten uit Bénin is het een interessant onderwerp. De jongeren trekken weg naar de stad. Het gevolg is bevolkingskrimp. Dit speelt zowel hier als daar.
Oude IJsselstreek heeft gekozen voor het gebied Engbergen, een rivierduinencomplex, waar al veel recreatie was met als gevolg ook veel beschadigingen.
Er waren niet genoeg fiets- en wandelpaden, maar wel was er veel snelverkeer, waarvoor dan weer weinig parkeerplaatsen waren.
De landbouwgronden waren versnipperd; daardoor reed er veel landbouwverkeer.
Er was behoefte aan uitbreiding van landbouwbedrijven en meer mogelijkheden voor recreatie.
Door ruil zijn de gronden van de agrariërs dichter bij elkaar gebracht, Er is grond teruggegeven aan de natuur, waarbij er natte en droge gedeeltes zijn ontstaan. Er is een golfbaan, een kinderboerderij en een paardensportcentrum ontstaan, met voldoende parkeergelegenheid.
Voor de jeugd is er een flink stuk natuur om te struinen. Ze kunnen er met water, spelen, ontdekkingen doen en heerlijk vuil worden.
Nog niet het hele plan is uitgevoerd, maar nu is het al een heerlijke plek om te wandelen en te genieten.