Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Toch nog hoop voor 2012?

Na het dwaze besluit van de Tweede Kamer om onmiddellijk te stoppen met alle  samenwerkingen tussen Nederlandse gemeentes en gemeentes in ontwikkelingslanden,heeft de Eerste kamer gelukkig aan de noodrem getrokken. Dit had zo niet mogen gebeuren.

De VNG mag nu toch voor 2012 weer een programma indienen. Wij hopen er het beste van. Het zal echter wel tot na de zomer duren voor wij weten wat er precies mogelijk is.Worden er zulke zware eisen gesteld, dat wij daar met Boukombé echt niet aan kunnen voldoen,of kunnen we ons werk daar behoorlijk  af gaan maken?