Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Tweede Kamer trekt de stekker uit LOGO South.

In december 2010 heeft de Tweede Kamer besloten geen geld meer beschikbaar te stellen aan gemeenten, die samenwerken met een gemeente in een ontwikkelingsland. Onze gemeente wordt ook getroffen door die keiharde maatregel.

Wij leren de gemeente Boukombé hoe je behoorlijk bestuurt.Nu hebben we helaas laten zien, dat dat in Nederland ook niet altijd gebeurt.

Iets ,dat goed loopt, van de ene op de andere dag stopzetten lijkt nergens op. We kunnen zelfs ter plekke geen afscheid gaan nemen.

Natuurlijk is het niet onze gewoonte dit zomaar te accepteren.

Burgemeester Hans Alberse en burgemeester Natta van Boukombé hebben, met vele anderen in het land, een brandbrief gestuurd naar de heer Knapen, met het verzoek het besluit nog eens goed te overwegen.

Er moet bezuinigd worden, dat is duidelijk,maar niet op deze manier.

Er wordt alleen nog geld in ontwikkelingslanden gestoken, als Nederland er zelf ook iets aan heeft.

Jammer genoeg is er in Bénin niet veel te halen en gelukkig hebben vele Nederlanders hun hart wel op de goede plaats zitten.

Het College van Oude IJsselstreek is zich aan het beraden over het op kleine schaal voortzetten.Er is veel bereikt, maar er zijn nog wel enige jaren nodig om de gemeente met een gerust hart helemaal op eigen benen te zetten.

We maken ons er sterk voor.

DE STICHTING GAAT VOORLOPIG GEWOON DOOR MET WAAR ZE MEE BEZIG IS.

BINNENKORT GAAN WE BEKIJKEN OF ER MOGELIJKHEDEN ZIJN GELD VAN DE STICHTING IN TE ZETTEN.

VOOROP STAAT WEL, DAT IN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DUIDELIJK STAAT, DAT HET GELD RECHTSTREEKS TEN GOEDE MOET KOMEN AAN DE BEVOLKING. DAT GEEFT DUS WEL ENIGE BEPERKINGEN.