Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

WERKBEZOEK AAN BOUKOMBÉ

Van 8 tot 16 maart 2009 brachten Wim Beijer en Conny Huiskes een werkbezoek aan Boukombé. Het doel van hun bezoek was het verder uitwerken van een projectplan gemeentelijke samenwerking tot en met eind 2010 en het bespreken van de stichtingsactiviteiten.
Er kwam lange tijd geen enkel bericht uit Boukombé. Tijdens het bezoek bleek, dat er wel degelijk hard is gewerkt. Samen is al veel gediscussieerd over de toekomst.
De gemeente Boukombé heeft twee prioriteiten:
1. Het Pisec, een programma voor het automatiseren van de burgerlijke stand.
Er staan plannen op papier en begrotingen waren aanwezig.
2.Een trainingsprogramma rond management en het goed functionneren van de ambtenaren.
De gemeenteraad heeft hierover een duidelijk standpunt.Geef de trainingen dicht bij huis. Veel gereis heeft geen meerwaarde.
Op het invoeren van een onroerendzaakbelasting wordt verder gestudeerd.

NA HET BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN BÉNIN.
Er komen meer middelen van de centrale overheid vrij, zodat er o.a. 5 nieuwe ambtenaren kunnen worden aangesteld:Een planner, een ambtenaar algemene zaken, een technicus, een typiste en een ecoloog.
Bovendien is er subsidie gekomen voor uitbreiding van het gemeentehuis met een stuk nieuwbouw. Die werkzaamheden waren al in volle gang.
HET ECONOMISCH FONDS.
Bij het aantreden van de nieuwe burgemeester moesten de activiteiten, die met de stichting te maken hebben, zoals het economisch fonds, goed worden overgedragen. De nieuwe burgemeester had veel vragen. Nu is alles opgehelderd en kan Graded op pad om ondernemingen te controleren en eventueel de beloofde bijdrage uit het fonds uit te keren.
De kar is weer aan het rollen.
DE ONDERWIJZERSWONINGEN.
De gemeente is vanaf nu formeel eigenaar. ONG Gideb behartigt de belangen. Er is afgesproken, dat wij ieder jaar een behoorlijk rapport krijgen over het reilen en zeilen.
COLLEGE LE BAOBAB.
Dankzij andere donoren ondergaat het gebouw een forse uitbreiding.
Er zijn inmiddels 1500 leerlingen, die nu tot aan de universiteit op het College kunnen blijven. Eerder moesten zij de laatste jaren in Natitingou volgen.
Wel komt het College 17 lokalen tekort. Dat probleem wordt opgelost door ‘s morgens en ‘s middags met verschillende groepen te werken.De docenten moeten dus keihard werken.
DE RADIO.
Ook hier een grote verrassing. Alle plannen zijn uitgewerkt en een heldere begroting maakt duidelijk, dat we nu niet meteen alles kunnen financieren. Er kan eindelijk begonnen worden.
We zouden zo graag alles in ons tempo willen laten gebeuren. Maar Afrika blijft Afrika. Het gebeurt wel maar niet zo snel.
CONCLUSIE.
Het was een geslaagd bezoek. Het is duidelijk, dat Boukombé niet stil zit. De nieuwe burgemeester gaat voortvarend te werk. We moeten nu afwachten of het niet alleen maar uiterlijk vertoon is, maar dat de bevolking op den duur de vruchten van alle activiteiten gaat plukken. Daar gaat het tenslotte om.
De vorige burgemeester heeft niet stil gezeten. Nu komt alles in een stroomversnelling.
De nieuwe burgemeester is zeer ambitieus. Hij heeft een duidelijke visie