Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

WETHOUDER ARIE DEN BUTTER IN BÉNIN.

Wethouder Arie den Butter nam begin oktober namens de gemeente Oude IJsselstreek deel aan een workshop in Parakou, Bénin.
Hij was daar in het kader van de gemeentelijke samenwerking Oude IJsselstreek/ Boukombé, Bénin. Hij werd vergezeld door Arne Musch en Merel Kuiper van de VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten), 2 personen uit Ridderkerk, een gemeente, die samenwerkt met Dogbo en Frans Olthof uit Weert. Na een reis van Cotonou naar Parakou ( een hele ervaring volgens Den Butter) begon in Parakou de workshop met als onderwerp lokale belastingen en gemeentefinanciën.
Behalve de Nederlanders namen daaraan deel enige SNV-ers (SNV was voorheen een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie), afgevaardigden uit Boukombé, Dogbo en Kandi, de drie gemeentes, die een samenwerking hebben met een Nederlandse gemeente; enige andere Béninese gemeentes; de Béninese variant van de VNG; afgevaardigden van de Nederlandse Ambassade en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De eerste dag hield Den Butter een inleiding over de financiële structuur van gemeente en rijk in Nederland. Daarop kwamen veel nuttige vragen en er ontstond een levendige discussie.
Gemeentes in Bénin hebben eigenlijki niets. Belastingen bestaan vooral uit heffingen op producten en uit marktgelden. De overheid sluist zeer onregelmatig geld door naar de gemeentes. Het heffen van directe belastingen is in Bénin niet eenvoudig.
Boukombé wil allereerst heffingen gaan invoeren op exportgewassen als aanvulling op de beperkte heffingen die men nu kent.
Ridderkerk hield een presentatie over het kadaster en de mogelijkheden, die dat systeem biedt om grondbelasting te heffen.
Ook die presentatie werd gevolgd door een geanimeerde discussie.
Een groot probleem in Bénin is het doorgeven van persoonsgegevens. Een geboorte aangeven daar wil men nog wel aan. Dat biedt voordelen zoals deelname aan een vaccinatieprogramma. Verhuizen en overlijden melden geeft de burger geen voordeel. Waarom zou je het dan doen?
Dat de burgerlijke stand goed georganiseerd wordt is van zeer groot belang voor een gemeente. Zonder basisregistratie is het heel moeilijk belasting te heffen en plannen te maken. Je zult dan wel eerst moeten beginnen met een verplichting tot registratie.
Het goed regelen van de burgerlijkie stand is één van de onderwerpen waar de ondersteuning door de gemeente Oude IJsselstreek zich tijdens het nu lopende project op richt.
De tweede dag draaide om een algemeen belasting verhaal. In de levendige discussie werd goed duidelijk waar men mee worstelt. Ook waren er de nodige kritische geluiden.
Wethouder den Butter is zeer positief terugekomen.
De komende periode zal het college samen met de werkgroep de ontwikkelingen in Boukombé goed blijven volgen.
In het tweede projectjaar 2007 zal er meer duidelijkheid komen in het bereiken van het gestelde projectdoel.
Dat doel is nog steeds:
Door middel van een goede communicatie met de burgers en een behoorlijkie organisatie van de burgerlijke stand is de gemeente Boukombé in staat belastingen te heffen, waardoor zij meer financiële armslag heeft, zodat ook de service aan de burgers wordt verbeterd.