Nieuws

Volg hier het nieuws van de vrienden van Boukombe Lees meer »

Steun de stichting Vrienden van Boukombé

Steun de stichting Vrienden van Boukombé met een donatie Lees meer »

Stichting vrienden van Boukombe

Doelen: 1. het onderhouden van duurzame contacten tussen de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente Boukombé in Bénin, West-Afrika; 2. het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de stichting en de inwoners van de onder a genoemde gemeenten; 3. het inwinnen, verzamelen en verstrekken van informatie voor dit doel; 4. het realiseren van duurzame projecten in Boukombé Lees meer »

Meer over Boukombe

Waardoor is de voormalige gemeente Wisch nu uitgerekend met het onbekende Boukombé in Bénin/West-Afrika in contact gekomen? In 1995 was er Peking een wereldvrouwenconferentie met als thema “ De Duurzame Samenleving”. Daar maakten vrouwen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen kennis met agrarische vrouwen uit Bénin. De eerste uitwisselingen vonden plaats met vrouwen uit het dorp Kandi. Het thema was “ Ervaring als basis”. Lees meer »

 

Zendtijd bij Radio Dinaba

De Stichting heeft zendtijd gekocht bij de lokale radio van Boukombé, Radio Dinaba.

Per 1 augustus zal er een jaar lang 1x per week ‘s morgens, met een herhaling ‘s avonds, aandacht besteed worden aan vier onderwerpen. Deze onderwerpen komen dus eens in de 4 weken aan de orde.

Zo hopen we de burgerij van Boukombé nog meer te betrekken bij de activiteiten op gemeenteniveau en bij wat er rechtstreeks voor de bevolking wordt gedaan.

Week 1, de gemeente met:Nut en noodzaak van de burgerlijke stand, het aangeven van geboorte en sterven, van verhuizen, van trouwen.

Week 2, de vrouwen van Tikonna met :het propageren van koken op zonne-energie en het promoten van de aanschaf van een zonne-oventje.

Week 3,de gemeente met: lokale belastingen. Waarom zijn ze nodig, wat krijgt de burger ervoor terug.Hoen wordt het innen gerealiseerd.

Week 4,gezondheid  met:m.n. Homeopaten Zonder Grenzen in de persoon van Mme Christine Zürcher(Ned.) en Mme Philomène Sansuamou, verloskundige.Wat is er bereikt, wat zijn de grote voordelen , de kosten en bij wie en waar kan men terecht voor een consult.

De journalisten van de radio interviewen de vertegenwoordigers of deze laatsten kiezen ervoor een kant en klare tekst aan te leveren. Er zijn meerdere mogelijkheden.